Aantal hbo-studenten keldert.

aantal-hbostudentenIn 2012 stonden bij de Nederlandse hogescholen 421.560 studenten ingeschreven. Dat zijn er 2.424 minder dan in 2011, zo maakt de vereniging van hogescholen, de HBO-raad, bekend. De grootste daling was, net als in 2011, te zien bij de pedagogische opleidingen, die kelderden met maar liefst 7,3 procent (in 2012 volgden 57.294 studenten een opleiding aan een pedagogische academie of een lerarenopleiding). De kunstopleidingen moesten het in 2012 met drie procent minder studenten doen. Het studentenaantal in de zorgopleidingen steeg daarentegen met vier procent (in 2012: 41.031 studenten) en ook het hoger technisch onderwijs zit in de lift (69.633 studenten, een stijging met 2,3 procent). Het aantal eerstejaars van de technische opleidingen steeg in 2012 met 3,5 procent. In totaal daalde het aantal eerstejaars echter met dik duizend studenten: in 2012 zaten er 100.623 eerstejaars in de hogeschoolbankjes. De daling van de instroom is het sterkst bij de deeltijdopleidingen die gezamenlijk nog geen tienduizend eerstejaars verwelkomden (14,4 procent minder dan in 2011). Het aandeel allochtonen in de hbo-studentenpopulatie hbo steeg in 2012 tot 27 procent. Eén op de zeven hbo-studenten is van niet-westerse komaf.