Alweer een domper voor de pechgeneratie: rente op studieschuld!

De rente op studieschuld was altijd nul procent, maar dat zou weleens kunnen veranderen. Alweer een domper voor de pechgeneratie.

Meer geld terugbetalen dan je hebt geleend. Het lijkt een realiteit te worden voor studenten die dit jaar voor het laatst geld op de bankrekening ontvangen van Ome Duo en afstuderen. Volgens Het Financieel Dagblad zou het namelijk zomaar kunnen dat de rente op studieschulden voor het eerst méér dan 0 procent zal zijn. Het FD denkt aan 1,5 procent.

Hoe zit het met rente over je studieschuld?

DUO bepaalt de rente elk jaar op 1 januari. Zolang je de lening ontvangt, kan de rente dus jaarlijks veranderen. Vanaf het moment dat het leenstelsel inging, in 2015, was de rente altijd 0 procent. Over de afgelopen jaren bleef de schuld dan ook altijd gelijk aan het bedrag dat de student leende.

Na je studententijd gaat het vaststellen van de rente anders. Die wordt dan niet meer voor maar één jaar vastgelegd, maar voor een periode van vijf jaar.

Stel je voor: je studeert dit jaar af en DUO stort in augustus voor het laatst geld op je bankrekening. Dan begint op 1 januari 2023 de aanloopfase, een periode van twee jaar waarin je nog niks hoeft terug te betalen. Vanaf het moment dat deze fase ingaat, wordt de rente over je schuld voor vijf jaar vastgesteld. Na vijf jaar wordt het rentepercentage opnieuw vastgesteld. Dat percentage geldt dan voor de daarop volgende vijf jaar. Dit blijft zo doorgaan totdat je schuld helemaal is afgelost.

Wat betekent dit?

Het komt erop neer dat je steeds vijf jaar hetzelfde bedrag aan rente betaalt. Dit betekent ook dat het zomaar zou kunnen dat je de komende vijf jaar meer rente over je studieschuld betaalt dan iemand die een jaar eerder afstudeerde of iemand die in de komende jaren zal afstuderen. De studenten die vorig kalenderjaar afstudeerden, betalen de komende vijf jaar 0 procent rente over hun studieschuld (want de rente voor 2022 was vastgesteld op 0 procent).
De rente voor 2023 zal volgens Het Financieel Dagblad kunnen stijgen naar 1,5 procent. De grootste reden hiervoor is inflatie. Dit betekent dat studenten die dit jaar afstuderen (en voor wie de aanloopfase dus in januari 2023 ingaat) de komende vijf jaar 1,5 procent rente moeten betalen over hun studieschuld.

Een rekenvoorbeeld

Gemiddeld lenen 7 op de 10 studenten. Deze studenten lenen volgens het CBS vervolgens gemiddeld 700 euro per maand. Laten we uitgaan van een studie van vier jaar, de tijd waarin je een hbo-opleiding kunt afronden. De schuld die een lenende student dan opbouwt is 33.600 euro (48 maanden maal 700 euro).
Stop je dit jaar met je studie, dan betaal je dus niet alleen die 33.600 terug, maar misschien ook een rente van 504 euro per jaar (1,5 procent van 33.600). Omdat het rentepercentage vijf jaar vaststaat, komt dit neer op een rente van in totaal 2520 euro over deze vijf jaar (504×5). De schuld die je de komende vijf jaar moet aflossen, is dan in totaal dus 36.120 euro.

Toch maar een jaar studievertraging?

Het lijkt misschien aantrekkelijk om het moment van afstuderen uit te stellen. Maar doe dat toch maar niet. Niemand weet hoe de rentepercentages zullen zijn als je in 2023 afstudeert en het weegt lang niet op tegen nog een jaartje studieschuld opbouwen en een nog lagere hypotheek krijgen. Het advies van het Nibud is dan ook: los zo snel mogelijk af. Hoe langer je wacht met aflossen, hoe meer geld het kan gaan kosten.

Foto (fragment): Angie J