Ga naar de inhoud

Arbeidsmarkt weert allochtone stagiair

Dat studenten met buitenlandse wortels meer moeite hebben om een stageplaats te vinden dan autochtone studenten, is geen verrassing. Maar dat één op de zes slachtoffer van discriminatie is, valt wel op. Toch trekt het StudentenBureau, de grootste stagebemiddelaar van Nederland, die conclusie op grond van een enquête onder 1300 studenten. En inderdaad, de uitkomsten geven aan dat studenten met een (verondersteld) Nederlands voorgeslacht een streepje voor hebben op de stagemarkt en dat zou weleens op discriminatie kunnen duiden.

Langer wachten op een stageplaats, meer brieven schrijven, een lagere vergoeding en altijd weer dat geloof

Zes van de tien ondervraagde allochtone studenten heeft moeite met het vinden van een stageplaats (bij autochtone studenten is dat vier op de tien). De gemiddelde autochtone student schrijft zesenhalve brief voor hij een plek heeft gevonden, zijn allochtone evenknie moet acht keer in de pen klimmen. Eenmaal op z’n plek aangekomen krijgt de student van buitenlandse komaf vaker géén vergoeding voor z’n stage-arbeid en als hij dat wél krijgt, is het negen euro per maand minder. Ook niet prettig zijn de vervelende opmerkingen over religie. ‘In ieder lunchgesprek ging het over mijn hoofddoek’, stelt één van de geënquêteerden, die tijdens haar stage vanwege haar kledij niet veel contact mocht hebben met klanten.