Bennie houdt het netjes.

Sinds eind januari loopt er op de Hanze een Facility Host rond. Bennie van der Wal maakt een subtiel einde aan de rommel.

‘Als ik zie dat mensen troep op tafel laten liggen, vraag ik vriendelijk of ze het even willen opruimen. Je wilt toch niet dat de mensen na jullie in die rommel zitten? De meesten doen dat gewoon, maar er zijn ook studenten bij die zeggen dat ze de troep niet gemaakt hebben. Dan stel ik voor om het samen te doen.’ Bennie van der Wal (54) is Facility Host van schoonmaakbedrijf GOM. ‘Als ze niet overstag gaan, ruim ik het zelf op. Maar dat gebeurt niet zo vaak, hoor.’

Ik vind het leuk om studenten aan te spreken op hun gedrag

Sinds januari werkt Van der Wal vijf dagen per week vijf uur per dag in het grootste gebouw van de  Hanzehogeschool, Zernikeplein 7. ‘Op een dag loop ik wel twaalf tot veertien kilometer. Het is begonnen als een project van zes maanden. Maar ik mag doorgaan. Ik ben door reorganisaties de afgelopen jaren talloze keren mijn baan kwijtgeraakt. Ik ben daarom vreselijk blij met deze kans. Het is de mooiste baan van de Hanzehogeschool, vind ik.’
GOM begon met Facility Hosts op drie Rotterdamse onderwijsinstellingen. Zadkine, het Summa College en het Albeda College kwamen om in de rotzooi die de gebruikers veroorzaakten. De Facility Hosts moesten hier een halt aan toeroepen. Het werd een succes en GOM startte een proef in Groningen.
Van der Wal: ‘Het gaat om openbare ruimtes en klaslokalen. Die loop ik binnen als er net een les voorbij is. Ik krijg eigenlijk nooit vervelende reacties. Ik ben echt een mensenmens. Ik vind het leuk om studenten aan te spreken op hun gedrag. Dat doe ik altijd netjes en vriendelijk. Ik ga nooit in discussie. Soms zie ik studenten die aan het opruimen zijn. Dan geef ik ze een compliment, met luide stem zodat anderen het horen. Op die manier probeer ik het gedrag te beïnvloeden.’

Bennie staat soms raar te kijken: Docenten met hun voeten op de stoelen…

Bennie ziet er zelf onberispelijk uit, altijd keurig in pak, een heer. Niet dat dat altijd genoeg is. ‘Laatst zaten een paar meisjes aan een tafel. Eéntje stootte haar koffie om. Het liep helemaal over de tafel heen. Ze stonden op en gingen doodgemoedereerd een tafeltje verderop zitten. ‘Loop even naar de balie’, zei ik, ‘meld het even, dan komen ze het zo opruimen.’
Niet alleen studenten maken zich schuldig aan ongewenst gedrag. ‘Tijdens de lessen kijk ik weleens bij een klaslokaal naar binnen. Daar zie ik vaak docenten met de voeten op de stoelen zitten. Studenten nemen zoiets over.’ Een veelbetekenende blik naar die docenten doet wonderen, heeft Van der Wal ondervonden. ‘Dan gaan de voeten ineens naar de grond.’ De Facility Host benadert de docenten ook weleens. ‘Dan vraag ik of ze hun studenten willen vragen om na de les de rommel op te ruimen.’
Locatiemanager Brand Bos is één en al lof over de Facility Host. ‘Kijk maar eens om je heen in het Atrium. Het ziet er veel netter uit dan een tijd geleden. Dit bespaart de schoonmakers veel werk en het is ook goed voor de werksfeer op de Hanze.’