BK-studenten peilen campuswensen.


Vier studenten Bouwkunde & Architectuur doen in opdracht van het Facilitair Bedrijf van de Hanzehogeschool onderzoek naar de campuswensen van studenten. Derdejaars Saba Atjanabi (24) peilt op woensdag 16 januari de meningen in het Atrium van Zernikeplein 7.
‘We staan vandaag en morgen op de vier locaties van de Hanzehogeschool op de Zernikecampus. We onderzoeken welke functies de gebouwen nodig hebben zodat studenten langer op de campus blijven hangen. We hebben twee torens in elkaar geknutseld met daarop acht functies. Door deze toren te rollen kun je foto’s van de functies bekijken: relax, feest, lezingen, cultuur, bios, muziek en café. Iedere student of medewerker kan door het plakken van een gouden sticker op de functie van z’n keuze zijn stem uitbrengen. Aan de andere kant hebben we een plattegrond gemaakt waarop je het gebouw kunt aangeven waar jij vindt dat de functie moet komen.’ De informatie is bedoeld om het project Gimmick van het Facilitair Bedrijf vorm te geven. ‘Gimmick is nu nog een vaag project, maar kan straks een kunstwerk worden. Of een filmzaal, of een andere voorziening…’