Brandbrief aan Rutte en Samsom.

Als het aanstaande kabinet de basisbeurs afschaft, en dat is zo goed als zeker, zal het aantal hbo-studenten dalen met vijftienduizend. Indien ook de aanvullende beurs verdwijnt leidt dit tot nog eens een afname met tienduizend studenten.
In een brandbrief aan de onderhandelaars van de VVD en de PvdA slaat de HBO-raad alarm over deze door het Centraal Planbureau geopenbaarde cijfers. Vooral kinderen uit lagere milieus zouden door de financiële drempels afzien van een opleiding aan een hogeschool.
In de brief van 9 oktober verzoekt de vereniging van hogescholen de onderhandelaars om bij de uitwerking van het nieuwe systeem voor studiefinanciering (het zogeheten sociale leenstelsel) aandacht te besteden aan het handhaven van de toegankelijkheid van het hoger beroepsonderwijs.