Bussemaker lonkt naar oppositie.

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) denkt dat ze D66 en GroenLinks kan overtuigen van de noodzaak tot het invoeren van een sociaal leenstelsel voor studenten, die in 2014 z’n beslag moet krijgen. Ze heeft, zo vertelde ze na de vergadering van de ministerraad op 18 januari, goede moed dat ze de bezwaren van D66 en GroenLinks kan wegnemen. De minister heeft de twee oppositiepartijen nodig om een meerderheid van de Eerste Kamer achter het voorstel te krijgen. Of haar ‘uitgestoken hand’ wordt geschud is nog ongewis. GroenLinks heeft al eerder aangekondigd het kabinetsvoorstel te willen blokkeren.
D66 is misschien toeschietelijker. Wellicht een teken aan de wand is de milde toon die de voorzitter van de HBO-Raad, Thom de Graaf, aansloeg in zijn nieuwjaarstoespraak. De Graaf (tevens Eerste-Kamerlid voor D66) gaf aan, zo melden meerdere media, dat er met de HBO-Raad te praten valt. ‘Als een vorm van leenstelsel politiek onvermijdelijk is, laten we dan samen met studenten en instellingen naar de beste manier kijken, met de scherpste randjes ervan af.’ Tot voor kort uitte de HBO-Raad vooral kritiek op het kabinetsvoornemen.