Ga naar de inhoud

Bye, bye, boete… en wat nu dan?

Doordat de Tweede Kamer op 9 oktober instemde met het zogeheten deelakkoord (een door de PvdA en VVD gesteunde aanpassing van de rijksbegroting voor 2013) is de langstudeerboete met ingang 1 oktober van de baan.
De Hanzehogeschool stopt daarom onmiddellijk met het innen van de boete van 3063 euro en zal de reeds geïnde boetes vóór 1 december verrekenen met het collegegeld. Over het hoe en wat zal de studentenadministratie de betreffende studenten informeren.
Inmiddels is uitgelekt (NOS) dat de onderhandelaars van de VVD en de PvdA van plan zijn het huidige stelsel voor studiefinanciering met ingang van 2014 te vervangen door een zogeheten sociaal leenstelsel: de studiebeurs wordt geschrapt en in plaats daarvan zullen studenten een lening kunnen afsluiten onder (nog onbekende) gunstige voorwaarden. Zo wordt het terugbetalen van de lening waarschijnlijk inkomensafhankelijk.
Maar, zoals de verplichte reclamewaarschuwingstekst luidt: pas op, lenen kost geld. Indien een uitwonende eerstejaars in 2014 een lening afsluit ter hoogte van de huidige basisbeurs is hij volgens NRC-Next meer kwijt dan het bedrag van de gewraakte langstudeerboete. De Landelijke Studentenvakbond is woedend en het Interstedelijk Studentenoverleg vindt dat de student met het sociaal leenstelsel van de regen in de drup belandt.