Cursus Verantwoord Pesten.

Vier eerstejaars van de Academie voor Popcultuur houden op 18 juni een cursus over pesten. ‘De daders hebben óók een verhaal, daar kijken andere anti-pestprogramma’s nooit naar.’

‘De laatste tijd hebben we pestgevalletjes meegemaakt op onze opleiding, en natuurlijk hebben we op de basisschool en in het voortgezet onderwijs ook één en ander gezien. We vonden het raar dat bij anti-pestprogramma’s de focus altijd op het gevolg van het pesten ligt, dus op het slachtoffer. Daarom wilden we een cursus opzetten vanuit een ander perspectief.’ Dat zegt eerstejaars Elmar Peters van de Academie voor Popcultuur. Met studiegenoten Luc, Berber en Judith ging hij aan de slag.

Het viertal ontdekte dat hun benadering om het pesten vanuit de dader te bekijken uniek is. Elmar Peters: ‘Wij denken dat als je bij de bron begint, bij de pestkop, je eerder tot een oplossing komt. Vaak hebben mensen die anderen pesten een motief. Ze zijn bijvoorbeeld streng opgevoed of worden thuis slecht behandeld. Het pesten is dan een soort van afreageren. Als je met pestkoppen gaat praten, vinden ze wellicht andere manieren om met hun frustraties om te gaan.’
De vier eerstejaars deden literatuuronderzoek, namen contact op met de website pesten.nl en bekeken voorbeelden van pesten in het nieuws en in films. ‘Waar we met name in zijn geïnteresseerd, zijn de motieven voor het pesten en waar de grens van verantwoord pesten ligt. Er is een grijs gebied tussen plagen en zodanig  pesten dat je grenzen overschrijdt. Naar die grenzen hebben we gezocht. Pesten is namelijk niet iets wat je totaal kunt uitbannen. En dat moet je ook niet doen, want verantwoord pesten maakt de slachtoffers sterker. Ze leren zich te verdedigen en doen ook nog eens zelfkennis op.’

De cursus Verantwoord Pesten is op woensdag 18 juli in het gebouw van de Academie voor Popcultuur, Achter de Hoven 22 in Leeuwarden. Zowel pestkoppen als slachtoffers zijn welkom. Stuur een e-mail om je op te geven en voor verdere details. De cursus duurt ongeveer anderhalf uur.