De greppel van Meppel.

De greppel van MeppelVoor Scrabble is het te lang, maar met convenanten-ondertekening kom je een heel eind in het aloude galgjesspel. Het is het centrale woord in het auditorium van de Van DoorenVeste waar het College van Bestuur van de Hanzehogeschool op 28 januari overeenkomsten tekent met vier samenwerkingspartners. Burgemeester Peter Rehwinkel, omhangen met ambtsketting, vindt de ‘samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven’ belangrijk voor stad en ommeland. ‘Van alle steden buiten de Randstad slaagt Groningen er het best in om afgestudeerden te binden aan de regio. En samenwerkingsverbanden als deze maken die bindingskracht alleen maar sterker.’
Tinten Welzijnsgroep gaat met de Hanzehogeschool in zee om, zoals bestuurder Gert Jonker aangeeft, ‘de filosofie van Welzijn Nieuwe Stijl’ handen en voeten te geven: de medewerkers van de Drents-Groningse instelling zullen de komende tijd ‘oplossingsgerichte, generalistische professionals’ worden.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een leeratelier ingericht waar stagiairs van de Hanzehogeschool aan de slag kunnen. Veel medewerkers van DUO, die onder meer verantwoordelijk is voor het verstrekken van studiebeurzen, gaan de komende jaren met pensioen. Dat biedt, zo houdt directeur Wim Westerbeek het 150-koppig gehoor voor, kansen voor jongeren die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan.
De bestaande samenwerking met het Martini Ziekenhuis was, zo geeft directeur Hans Feenstra toe, een beetje doodgebloed. Een pakket van gezamenlijk onderzoek, honours- en stageprogramma’s, op maat gestelde bij- en nascholing en een uitwisseling van medewerkers, blaast het partnerschap nieuw leven in. Feenstra: ‘Ik verwacht er heel veel van.’
Samenwerking Noord is een verband van 21 noordelijke organisaties die gebruik maken van elkaars deskundigheid op het vlak van informatietechnologie. Directeur Fred Hassert is wars van het inhuren van IT-bedrijven als de instellingen de deskundigheid zelf in huis hebben. ‘We moeten samenwerken door samen te werken.’ Het Noorden moet de hand zelf aan de ploeg slaan, is Hasserts motto. Van het rijk verwacht de geboren Zuid-Limburger niet veel. ‘Het overheidsbeleid reikt meestal niet verder dan een greppel in Meppel.’
Die uitspraak, de greppel van Meppel, gaat er bij de aanwezigen net zo goed in als de champagne tijdens de netwerkborrel in de aula van de Van DoorenVeste.