Ga naar de inhoud

De HanzeMag Android App

Vanaf nu kun je alles wat er speelt op de Hanzehogeschool ook mobiel volgen met de HanzeMag app! Daarnaast ben je nu zelf ook een reporter met de handige ‘Meld nieuws’ mogelijkheid. Video, foto of tekst: je kunt het ons sturen met 1 druk op de knop en wij publiceren het op hanzemag.nl.  Ook bieden we een platform waarop je boeken, fietsen en wat je ook maar kwijt wilt kunt verkopen, hebben we een handige Hanzegebouwen zoekfunctie, en een evenementenkalender.