Ga naar de inhoud

Docent geeft doorslag bij BSA

BSAAls een docent schrijft dat een student een voldoende voor het één of ander heeft gehaald, mag de student ervan uitgaan dat dat zo is. In Amsterdam moesten er rechtsgeleerden aan te pas komen om hierover een oordeel te vellen in een zaak tegen de Hogeschool van Amsterdam.
Een eerstejaars kreeg in augustus 2013 een mailtje van een docent Commerciële Economie met de boodschap dat hij was geslaagd voor een hertentamen. De student was hartstikke blij, want die prestatie leverde hem de 48 punten op die hij nodig had om door te mogen studeren.
Maar helaas… de docent had de student verkeerd geïnformeerd: de ongelukkige bleek toch gezakt te zijn. Daar kwam de student pas later achter, toen hij een bindend negatief studie-advies kreeg.
De Hogeschool van Amsterdam weigerde hem een extra herkansing te geven, omdat, zo stelde de hogeschool, de student z’n resultaten had kunnen inzien in de studievoortgangsadministratie (waarin inderdaad de onvoldoende prijkte).
Het protest van de student leidde dus tot niets. Met als gevolg dat de student niet tot het tweede jaar werd toegelaten en z’n biezen moest pakken. Hij vond dit onrechtvaardig en ging tegen het besluit in beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.
Het college maakte korte metten met de handelwijze van de HvA: een student mag ervan uitgaan dat een docent hem juist informeert en de hogeschool mag studenten er niet toe verplichten om te controleren of de informatie van de docent correct is.