Ga naar de inhoud

Dr. Tutu en de kip en de adelaar

‘De mens heeft het vermogen tot diepe diepten te zinken, maar aan de kant heeft de mens het wonderlijke vermogen te stijgen tot grote hoogten, zijn armen uit te strekken tot aan de zon.’
Op 24 september ontving Desmond Tutu in de Martinikerk in Groningen een eredoctoraat in de Theologie en de Godsdienstwetenschappen. De 81-jarige Zuid-Afrikaanse aartsbisschop in ruste kreeg de bijbehorende versierselen voor de inspanningen die hij zich getroostte voor het afschaffen van de apartheid en meer in het bijzonder voor zijn rol in de zogeheten Waarheids- en Verzoeningscommissies. ‘Wonderbaarlijk. Slachtoffers van de gruwelen van het oude regime brachten het op om de daders vergiffenis te schenken’, memoreerde de 1 meter 58 grote kleine man. ‘Het doet me denken aan die boer die in z’n kippenren een rare vogel hield. Een kipachtig beest. Op een dag kwam een vreemdeling langs die zei: “Dat is geen kip, man. Dat is een adelaar.” De vreemdeling nam de vogel op, liep naar buiten en wees hem de top van de bergen. De adelaar sloeg zijn vleugels op en steeg op tot hoog in de lucht. Zo kan God tot u komen. Hij zal zeggen: “Jij bent geen kip, man. Jij kan vliegen, vliegen, vliegen.” En ja, ik heb het met eigen ogen gezien: mensen kunnen opstijgen. Vlieg, vlieg, vlieg, jullie kunnen vliegen tot aan de zon. Tijdens de vlucht zul je vergeving vinden, medemenselijkheid en liefde.’
Tout wetenschappelijk en bestuurlijk Groningen was op 24 september aanwezig, ook het voltallige College van Bestuur van de Hanzehogeschool gaf acte de présence. Na de plechtigheden grepen veel Groningers (notabelen én gewone burgers) de kans om de winnaar van de Nobelprijs voor de vrede van 1984 de hand te drukken.