Effecten van langstudeerboete.

De langstudeerboete is afgeschaft voordat ze goed en wel was ingevoerd. Maar, let op! Decanen en studie-adviseurs menen te weten dat de boete wel degelijk effect heeft gesorteerd: veel studenten hebben van de zomer hard geblokt om hun studie af te ronden vóór 1 september.
De langstudeerboete zou dus als duwtje in de rug kunnen hebben gefungeerd, of als stok achter de deur.
Volgens Monique van Ruyven, secretaris van de Landelijke Vereniging van Studieadviseurs, is ook het aantal studenten dat hulp vroeg bij hun studieplanning het afgelopen jaar sterk gestegen. Daarnaast hebben meer studenten dan gewoonlijk er bij hun docenten op aangedrongen om de rompslomp die komt kijken bij het verstrekken van studiepunten snel af te handelen.
Decanen in het hoger beroepsonderwijs vermoeden dat de boete eveneens heeft geleid tot een stijging van het aantal studenten dat (al dan niet tijdelijk) is gestopt met studeren. Dat sluit aan bij het belangrijkste bezwaar dat werd geopperd in de aanloop naar de invoering van de maatregel: de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt minder omdat aanstaande studenten opzien tegen een boete.
Het volgend kabinet voert waarschijnlijk per 2014 het zogeheten sociale leenstelsel in, waaraan volgens studentenorganisaties hetzelfde bezwaar kleeft: de toegankelijkheid zal eronder lijden omdat aanstaande studenten ervoor terugdeinzen om zich in de schulden te steken. Ook de HBO-raad liet zich in deze zin uit en Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, noemt het sociale leenstelsel zelfs asociaal.