Ga naar de inhoud

EPI-Centrum uit de startblokken

jellepama

Het Alfacollege, de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool richten samen het Kenniscentrum EPI-Centrum op voor onderzoek naar en onderwijs in aardschokken en aardbevingsbestendig bouwen. Het Kenniscentrum is al uit de startblokken geschoten met een platform voor aannemers. ‘Daarin zitten onder meer vertegenwoordigers van de NAM, lokale aannemersbedrijven, Bouwend Nederland en Libau, de vertegenwoordiging van Nederlandse gemeenten’, vertelt Jelle Pama van de Hanze, één van de initiatiefnemers van Epi-Centrum. ’ Aannemers krijgen vaak met emoties te maken. ‘Huiseigenaren die klagen over net gerepareerde scheuren die na een nieuwe aardschok weer tevoorschijn komen. Hoe ga je daarmee om?’
EPI-Centrum zet momenteel de minor Diepe Ondergrond & Aardbevingen op voor studenten van opleidingen als Bouwkunde en Civiele Techniek, HBO-Rechten en sociale opleidingen. De minor start in september. Pama: ‘Wellicht kunnen mensen uit bedrijven gedeeltes van het programma volgen. We kijken daarom in welke kennis bedrijven, waterschappen, provincies en gemeenten interesse hebben.’

Een uitgebreide  versie van dit artikel staat in HanzeMag, nr. 8.