Ervaringsdeskundigen gaan hard.

Negen van de zeventien studenten die in 2011 begonnen met de opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg ontvingen op 5 november een certificaat voor het behalen van de propedeuse. Tijdens de tweejarige deeltijdopleiding tot een zogeheten Associate Degree (een opleiding die het midden houdt tussen mbo en hbo) worden mensen geschoold die zelf kampten met problemen op het vlak van verslaving of geestelijke gezondheid. Michelle Garnier, directeur van de Academie voor Sociale Studies, prees de studenten voor hun inzet en doorzettingsvermogen. ‘Twaalf studenten die doorgaan naar het tweede jaar en maar liefst negen studenten die in het eerste jaar alle punten haalden! Dat is beduidend meer dan de dertig procent die we bij Sociale Studies gewend zijn.’ Sonja haalde voor alle vakken en de stage zelfs een acht of hoger. Alle studenten ontvingen een getuigschrift, een roos en een persoonlijk aandenken. Franca Hiddink gaf haar studenten een pot zelfgemaakte zwartebessenjam uit eigen tuin en Hanny van Asdonck trakteerde cum-laudestudent Sonja op een gedicht: Geluk is groei/ maar groei doet pijn/ en pijn is leed/ maar leed zaait groei/ en groei geluk.