Extra geld voor meerjarige hbo-master (en studenten)

Goed nieuws voor studenten die in de toekomst aan een meerjarige hbo-master gaan beginnen. Minister Ingrid van Engelshoven bereidt een wet voor waarin ze de bekostiging van deze opleidingen wil gelijktrekken met die van de universiteiten.

Momenteel krijgen hbo-masters die langer  dan één jaar duren geen extra overheidsfinanciering. Universitaire masters krijgen dat wél, indien die langere studieduur voortvloeit uit de beroepsvereisten of internationale normen.

Studenten
Universitaire studenten hebben hun gehele studie (bachelor én master) recht op studiefinanciering, een ov-kaart en een aanvullende beurs. Wanneer de universiteit op eigen houtje besluit om de master te verlengen, dan heeft de student geen recht op stufi, beurs en gratis reizen. Wel is de universiteit dan verplicht om de studenten financieel te ondersteunen. Hbo’ers pissen naast de pot, zij krijgen geen cent wanneer ze een niet-bekostigde, meerjarige master volgen.

2021
Met haar nieuwe wetsvoorstel wil Van Engelshoven de verschillen tussen hbo- en wo-masters gelijktrekken en het verschil in studiefinanciering tussen hbo- en wo-masterstudenten beëindigen. Wel moeten we nog even wachten op de regeling. Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen, dan gaat de regeling pas in op 1 januari 2021.