Feest van liefde.

Abri’s, bushokjes, lantarenpalen. Een week lang kunnen de inwoners van Groningen op de daarvoor bestemde plaatsen hun hart ophalen aan posters met fraaie foto’s van geliefden. Docent Sociaal Werk Ronald Schurer (35) is één van de motoren van de campagne Groningen viert de Liefde.

‘Begin 2018 maakte het kledingmerk Suit Supply reclame met posters van elkaar liefkozende mannen. Al snel werden sommige posters beklad. Op andere posters werden onderdelen van de afbeeldingen afgeplakt. Dat maakte me kwaad. Die foto’s weken slechts op één punt af van wat we dagelijks overal zien: er stonden twee mannen op. Sommige mensen menen dat ze uitingen die refereren aan homoseksualiteit mogen aantasten. Daar ben ik fel op tegen. Ieder mens heeft er recht op de partner te kiezen die hij wenst.

‘Voordat ik op de Hanzehogeschool belandde, werkte ik bij Choice for Youth & Sexuality, een non-gouvernementele organisatie die wereldwijd seksuele rechten en reproductieve gezondheid bepleit. Choice werkt samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden die zich bezighouden met verwante zaken. Centraal staat dat alle mensen vrij moeten zijn in de beleving van liefde en seksualiteit. Uithuwelijking, discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis zijn praktijken die dat in de weg staan. In heel veel culturen en subculturen is partnerkeuze niet vrij. Elk mens heeft het recht op vrijheid om liefde te kunnen uiten en ik doe mijn best om dit te bevorderen.

Ik vind dat iedereen zich zou moeten uitspreken voor het centrale principe, de vrije partnerkeuze

‘Vrijheid is een lastig begrip. We worden allemaal begrensd. Door wat we gewend zijn, door onze kennis en opvattingen, door de kennis en opvattingen van de mensen om ons heen. We zouden uit moeten gaan van wat individuen zelf als vrijheid en onvrijheid definiëren. Zolang ze met de uitingen daarvan de vrijheid van anderen niet in de weg zitten, is het oké. Als een meisje als maagd het huwelijk wil ingaan, dan hebben we dat te respecteren. Maar als ze dat niet wenst, geldt precies hetzelfde.
‘Onze campagne heeft wel wat van de campagnes voor vrije partnerkeuze in Amsterdam en Rotterdam van een paar jaar geleden. Die campagnes lieten foto’s zien van mensen met verschillende religieuze en etnische achtergronden. Sommige mensen vonden die campagnes stigmatiserend en ze beluisterden er een ondertoon van islamofobie is. Ik meen dat het het gemeentebestuur van Haarlem was die de campagne daar om die reden wilde afblazen, ondanks dat de meerderheid van de gemeenteraad ervoor was. Dat is spijtig, want ik vind dat iedereen zich zou moeten uitspreken voor het centrale principe, de vrije partnerkeuze. Die zou voor iedereen moeten gelden.

Homo is in bepaalde kringen nog steeds een scheldwoord en jongens zijn huiverig om hand in hand te lopen vanwege de agressie die dat opwekt

‘Nederland is zonder meer een goed land voor mensen met niet-hetero oriëntaties. Maar homo is in bepaalde kringen nog steeds een scheldwoord en jongens zijn huiverig om hand in hand te lopen vanwege de agressie die dat opwekt. Lesbiennes krijgen seksueel getinte opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. Dus zo geaccepteerd is homoseksualiteit hier nou ook weer niet.
‘Bij de beknotting van de vrije partnerkeuze ben je geneigd aan godsdienst te denken. Dat is logisch, want binnen godsdiensten spreekt men zich nadrukkelijk uit over hoe de gelovigen zouden moeten leven. Dat wil echter niet zeggen dat er geen druk uitgaat van niet-gelovigen. Een jonge vrouw die voor een rijke oude man kiest, heet al snel een golddigger. Een jonge man die een relatie aangaat met een oudere vrouw, dat is ook een beetje not-done. Er zijn genoeg vaders die tegen hun dochter zeggen: prima dat je met een jongen thuiskomt, als hij maar Jan heet en niet Achmed.
‘Het is een lange weg geweest. Van die woede over die bekladde posters tot en met een eigen campagne die heel toepasselijk op Valentijnsdag begon. Het is een burgerinitiatief geworden, we hebben mensen weten te mobiliseren, de samenwerking gezocht met Femmes for Freedom, de gemeenteraad van Groningen overtuigd en de steun van het COC Groningen & Drenthe gekregen. In die zin is het ook een voorbeeld voor de studenten. Wanneer je iets wilt bereiken moet je actie ondernemen, niet aan de zijkant gaan staan, maar zo veel mogelijk mensen activeren. Dat is de boodschap die ik graag aan studenten meegeef.’

Celebratelove-Niek&Betty

Geft niks, ja!
Eén van de stellen die zich voor Groningen viert de Liefde door fotografe Inge Nicolaij lieten portretteren is MWD-docent Niek Delfgou en zijn echtgenote. Niek is een lesbische transman. Dat dat niet altijd op weerstand stuit, blijkt uit de reactie van een dorpsgenoot: ‘Geft niks, bist altied al ’n man west, ja!’ Het verhaal van Niek en Betty, opgetekend door Iris Engelsman, is te lezen op www.datisgroningen.com.