Fietsers eerst!

Tussen zwembad De Parrel en winkelcentrum Paddepoel is een nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Het fietspad van de alternatieve Zernike-route is verbreed. Door Park Selwerd loopt nu een paradijselijke fietssnelweg. Eén dingetje: voordat fietsers het park in kunnen rijden, moeten ze de Eikenlaan over. Dit probleem is op weergaloze wijze opgelost.
In het verleden hadden auto’s voorrang en moesten fietsers wachten. Pas op, situatie gewijzigd! De rollen zijn omgedraaid, nu roepen grauwende haaientanden de automobilisten een halt toe. Fijn voor de gemiddelde student, die kan doorsjezen zonder te kijken. Ogen dicht, altijd voorrang. Nu heb ik als slechtziende gup van elf bij mijn mobiliteitstraining geleerd dat je voorrang moet kríjgen, je mag het niet opeisen. Die gedachtegang is ver te zoeken.

Lijn 1 met z’n extra lange staart rijdt acht keer heen en weer naar het Zernikecomplex

De rest van het verkeer heeft last van deze situatie. De files die voor de fietsoversteek-met-voorrang staan komen vaak tot aan de stoplichten die niet ver daarvandaan op de Eikenlaan staan. Daardoor kunnen de auto’s niet doorrijden, zelfs niet als alle seinen op groen staan.
In de rij staan geregeld bussen te wachten op de overstekende fietsers. De lijnen: 9, 7 en 171 komen er een aantal keer per uur langs tuffen. Er moet ook niet vergeten worden dat lijn 1 met zijn extra lange staart ook acht keer heen en weer rijdt naar het Zernikecomplex.
Ik ben niet helemaal objectief in deze kwestie. Onlangs kwam mijn taxi een kwartier te laat omdat-ie vastzat op de Eikenlaan. Hierdoor kwam ik dus te laat op een feestje. (Ik overdrijf een beetje want het was een Marokkaans feest en iedereen weet dat de eerste gasten op een Marokkaans feest pas een uur na aanvang komen aanzetten). Ik kon het wel hebben, maar de andere mensen in de taxi waren minder vrolijk.
Maar goed, de gemeente heeft dus een probleem opgelost door een ander probleem te veroorzaken. Gaat de gemeente de situatie veranderen? Nee. Waarschijnlijk hopen ze dat mensen eraan zullen wennen. Ach ja, het probleem aan de Zernikelaan lijkt inmiddels ook gefixt.