Fysiotherapie stopt met loting.

De opleiding Fysiotherapie van de Hanzehogeschool Groningen gaat met ingang van het studiejaar 2013-2014 de instroom van 285 opleidingsplaatsen zelf selecteren. Sinds kort kunnen hogescholen en universiteiten voor opleidingen met een loting zelf voor 100% studenten selecteren; voorheen was dit percentage maximaal 50%. De opleiding Fysiotherapie werkte tot nu toe met 25% decentrale selectie voor specifieke groepen: internationale studenten, topsporters en studenten die een verkorte opleiding volgen. Bij de instroom voor het studiejaar 2013-2014 gaat dit veranderen. De opleiding start dan met 100% decentrale selectie, waarbij 25% van de plaatsen gereserveerd blijft voor bovengenoemde doelgroepen. De Hanzehogeschool hoopt dat dit een positief effect heeft op het studiesucces van studenten. Elke student met een vwo-, havo- of mbo niveau 4-diploma kan zich aanmelden voor decentrale selectie. Studenten die een gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger halen worden direct toegelaten. Aspirant-studenten moeten zich vóór 1 februari 2013 aanmelden via studielink. Daarna krijgen ze van de opleiding Fysiotherapie een vragenlijst. Studenten die voldoen aan de toelatingseisen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld voor 1 maart 2013, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment. Als zich meer dan 400 studenten aanmelden, worden de studenten uitgenodigd op volgorde van binnenkomst van de vragenlijst. Tijdens het assessment worden studenten geselecteerd op basis van aanvullende selectiecriteria, zoals competenties, motivatie en verwachtingen. Tijdens de Open dag op zaterdag 10 november 2012 wordt de procedure voor decentrale selectie toegelicht.