Ga naar de inhoud

Geen deurwaarder van DUO

1-duo-tilleman_avondbeeld-cmykStudenten die geld verschuldigd zijn aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hoeven niet bang te zijn voor een deurwaarder als studiefinanciering de enige bron van inkomsten is. DUO heeft zijn beleid aangepast nadat twee studenten hierover bij de Nationale Ombudsman klaagden.
Op studiefinanciering mag geen beslag gelegd worden. Echter, wanneer het innen van schulden uit handen is gegeven aan een deurwaarder, kan deze via een bankbeslag wel aan de studiefinanciering komen. DUO vond deze situatie niet wenselijk in het geval studiefinanciering iemands enige bron van inkomsten is en paste zijn beleid aan. Op een later moment bekijkt DUO dan weer of de inkomenssituatie inmiddels is veranderd. Ze pakken de invordering van de schulden dan weer op als de desbetreffende persoon een ander inkomen krijgt.
Als er meerdere inkomstenbronnen zijn kan DUO nog wel bankbeslag leggen. Maar dan is het belangrijk dat de deurwaarder rekening houdt met de beslagvrije voet, zodat de student blijft beschikken over het minimuminkomen om in zijn levensonderhoud te voorzien. DUO heeft over het nieuwe beleid afspraken gemaakt met deurwaarders