Ga naar de inhoud

Gezocht: studenten met een mening

HanzeMag zoekt voor komend jaar enkele nieuwe studenten voor haar redactieraad. De redactieraad adviseert de hoofdredacteur over het beleid van HanzeMag, op het gebied van persvrijheid, financiën,  inhoud en vorm. De raad vergadert vijf keer per jaar. Uitstekend voor je cv, en je krijgt nog een onkostenvergoeding ook: 20 euro per vergadering!

 

Belangstelling?

Mail Chris Wind, c.f.wind@pl.hanze.nl  of Loes Vader, j.l.c.vader@pl.hanze.nl of kom langs op de redactie, Zernikeplein 7, kamer A0.04.