Ga naar de inhoud

Gratis cv-hulp voor Hanzestudenten

Loni, Radjiv, Jisse en Frank doen voor het lectoraat Flexicurity van de Hanzehogeschool onderzoek naar een nieuwe manier van matching op de arbeidsmarkt.

Loni Verhagen, Radjiv de Vries (beiden Toegepaste Psychologie) en Jisse Diekerhof en Frank Strookappe (studenten Human Resources Management) onderzoeken welke resultaten nieuwe manieren van arbeidsmarktmatching en -profilering opleveren. De komende maanden nemen ze de carrière-applicatie van Profileermij onder de loep. Mensen die op zoek zijn naar een baan kunnen met deze applicatie hun curriculum vitae zo vormgeven dat hun persoonlijkheid prominent naar voren komt. Dat werkt goed, volgens Profileermij. Maar is het ook een tool voor nieuwelingen op de arbeidsmarkt?

‘In een uur of anderhalf ben je klaar en heb je een cv met gegevens over je kwaliteiten, je ambities en je persoonlijkheid’

Loni, Radjiv, Jisse en Frank zoeken zo veel mogelijk vierdejaars die de tool willen gebruiken. Jisse: ‘In een uur of anderhalf ben je klaar en heb je een cv met gegevens over je kwaliteiten, je ambities en je persoonlijkheid. Bovendien kun je het cv later altijd aanscherpen.’
Daarnaast mogen de eerste tweehonderd vierdejaars die zich aanmelden een carrière-adviesgesprek voeren met student-carrière-adviseur. Het onderzoek van de vier studenten levert gegevens op voor het lectoraat Flexicurity, het bedrijf Profileermij en het Hanze Succes Centre.
Geïnteresseerden kunnen zich zo aanmelden.