Gronings hoger onderwijs boos op Blok.

Dit kan zo niet! Een brief met deze strekking is onderweg naar minister Stef Blok van Wonen. Blok is verantwoordelijk voor het de afschaffing van het puntensysteem voor het bepalen van de hoogte van de huur van zelfstandige woonruimten. In plaats daarvan mag de huur voortaan niet hoger zijn dan vierenhalf procent van de zogeheten WOZ-waarde (de geschatte verkoopprijs van het pand). De Groningse woningbouwcorporaties zien zich door de gevolgen van Bloks besluit gedwongen om te staken met project BouwJong, dat voorzag in de bouw van zelfstandige woonruimten voor 4500 jongeren. De deelnemers aan het Akkoord van Groningen (de gemeente, de Rijksuniversiteit, het Universitair Medisch Centrum en de Hanzehogeschool) vinden dat de minister op z’n schreden moet terugkeren. ‘Het is slecht voor de stad, slecht voor de onderwijsinstellingen en slecht voor de studenten’, zegt Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. ‘De Groningse corporaties waren met BouwJong op de goede weg, maar ik snap dat ze ermee stoppen. Ze kunnen moeilijk anders.’
Particuliere kamerverhuurders worden door de maatregelen niet getroffen. ‘Studenten moeten vanzelfsprekend érgens wonen. In de toekomst zullen ze nog meer dan nu aangewezen zijn op kamers in de woonwijken. Dat geeft op dit moment al problemen en die problemen worden alleen maar groter.’