Ga naar de inhoud

Hanze: alléén BSA in het eerste jaar

De Hanzehogeschool zal tweedejaars die het niet lukt om dit studiejaar hun propedeuse te halen géén negatief bindend studie-advies (BSA) geven. En de Hanzehogeschool trekt ook de BSA’s in van de meeste studenten die in 2015-2016 een BSA kregen in hun tweede jaar van inschrijving. Dit heeft het College van Bestuur besloten nadat minister Jet Bussemaker van Onderwijs hogescholen en universiteiten schriftelijk heeft opgedragen hun regels in overeenstemming te brengen met uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Wie het eerste jaar doorkomt, mag sowieso doorstuderen

Het CBHO oordeelde in meerdere zaken dat de instellingen alléén in het eerste jaar mogen vaststellen of ze een student geschikt achten om de opleiding te voltooien. In haar brief van 9 september schaart Bussemaker zich achter deze uitleg van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW).
Juridisch adviseur Hein Duinkerken van de Hanzehogeschool is verbaasd. ‘In de WHW staat dat je een student kunt afwijzen zolang hij z’n propedeuse niet heeft gehaald. De minister beperkt de mogelijkheid tot afwijzen nu tot het eerste jaar. Dat is verrassend, maar we hebben de opleidingen er natuurlijk wel over geïnformeerd.’
De minister reikt in haar brief wel drie uitzonderingscategorieën aan. Opleidingen mogen na het eerste jaar wel een BSA geven aan studenten van deeltijdopleidingen, aan late instromers en aan studenten die in het eerste jaar studievertraging hebben opgelopen als gevolg van persoonlijke omstandigheden.

Leidt de brief van de minister tot grote veranderingen?
‘De BSA-norm blijft dit studiejaar 48 punten en over de norm voor volgend jaar is nog niets bekend. Hoe de opleidingen dan zullen reageren op de nieuwe situatie… het is denkbaar dat sommige opleidingen strenger worden.’

De brief is wel lekker duidelijk: als je het eerste jaar doorkomt, mag je door.
‘Dat gaat uit van het idee dat het afwijzen van de student niet in zijn belang is. Maar ik ben ervan overtuigd dat sommige studenten juist baat hebben bij een afwijzing. Ook als die ná het eerste jaar plaatsvindt.’

Verwacht je nu minder beroepszaken over BSA-kwesties?  
‘Dat weet ik niet. Je kunt nooit voorspellen welk effect nieuwe regels hebben. En het gaat niet alleen om het BSA. Zo kun je niet uitsluiten dat mensen die in het verleden zijn afgewezen, verhaal komen halen met het argument dat we ten tijde van die afwijzing de wet verkeerd hebben toegepast.’