Ga naar de inhoud

Hanze-begroting: tekort bijna twee mln.

tekortbegrotingDe Hanzehogeschool (HG) geeft in het studiejaar 2013-2014 1,9 miljoen euro meer uit dan dat ze binnenkrijgt. Dat blijkt uit de begroting waarmee de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad onlangs instemden.
Vanwege de lage rentestand acht het College van Bestuur de tijd rijp om te investeren in verbouw en nieuwbouw. Ook voorzieningen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie krijgen een financiële injectie.
Voorzitter Henk Pijlman benadrukt dat de hogeschool financieel ‘kerngezond’ is en dat de HG de strenge scheiding tussen onderwijsuitgaven en materiële uitgaven handhaaft. Pijlman: ‘De uitgaven voor het onderwijs stijgen zelfs met drie procent per student. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de gemiddelde contacttijd te verhogen tot achttien uur per week.’
Het rijk keert de HG de komende jaren 4,6 miljoen euro extra uit waarmee de HG zich mag profileren, onder meer door expertisecentra rond Energie en Healthy Ageing. Beleidsmatig legt de HG het komend jaar veel nadruk op maatregelen die voortspruiten uit de zogeheten prestatie-afspraken. Dat zijn afspraken die de HG met het ministerie maakte over het studierendement, de inrichting van masteropleidingen, de uitbouw van expertisecentra en de vermindering van de overhead. Indien de HG deze afspraken niet nakomt, verlaagt het ministerie van Onderwijs de rijksbijdrage met ingang van 2017.
De totale Hanze-begroting over 2013-2014 beloopt 222,2 miljoen euro.