Ga naar de inhoud

Hanze en RUG willen sneller schakelen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool (Hanze) buigen zich de komende maanden over de routes die afgestudeerde Hanzestudenten kunnen volgen om in te stromen in een master-opleiding aan de RUG. RUG en Hanze stelden de afgelopen jaren veel van dergelijke schakelprogramma’s op. ‘Het is goed om bij tijd en wijle te bekijken of die programma’s voldoen aan de wens om de overstap van onze studenten zo soepel mogelijk te laten verlopen’, stelt Jeannette Postema van stafbureau Marketing & Communicatie van de Hanzehogeschool, ‘maar actuele onderwijspolitieke omstandigheden nopen ook tot een nieuwe aanpak.’
Die omstandigheden zijn onder meer de langstudeerboete en de uitspraak van staatssecretaris Halbe Zijlstra dat schakelprogramma’s alleen tegen het wettelijk vastgestelde collegegeld mogen worden gevolgd indien ze niet meer dan een half jaar (dertig studiepunten) in beslag nemen.
Sommige Hanze-opleidingen bieden studenten reeds de mogelijkheid om zich al tijdens hun hbo-tijd voor te bereiden op een RUG-masterstudie. ‘Die studenten kunnen, na het behalen van hun bachelor-diploma, toe met een verkort schakelprogramma van maximaal dertig punten.’ Deze vorm past precies binnen de kaders van de beleidswijzigingen die op stapel staan. Vandaar dat vertegenwoordigers van Hanze en RUG de komende tijd bekijken of men soortgelijke doorstroomroutes kan creëren voor hoger onderwijs op het vlak van Rechten, Vastgoed, Economie en Bedrijfskunde.