Hanze investeert 10 miljoen in ICT.

computerCommunicatie, toetsen, website, studenten inschrijven, documenten delen, leer- en werkplekken: onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bij de Hanzehogeschool worden steeds digitaler en flexibeler. Onder de noemer Hanze Innovate worden veel digitale systemen de komende tijd vervangen. Het totale programma, met het zwaartepunt in de jaren 2013 tot en met 2015, vraagt ongeveer 10 miljoen euro aan investeringen in geld en personeel. Dat is ruim drie keer zoveel als in een gemiddeld jaar waarin de HG ongeveer één miljoen investeert in ICT.
De mogelijkheden van digitaal onderwijs zijn volop in ontwikkeling. De HG investeert in projecten die het voor studenten en medewerkers makkelijker maken om (studie)informatie te verkrijgen en samen te werken. Studenten willen online zijn wanneer hen dat uitkomt. Ze willen vanaf elke plek bij alle informatie kunnen. Uiteraard blijft het directe contact tussen de student en docent centraal staan, maar de rol van docenten wordt anders. Doordat de collegestof, literatuur en toetsen steeds meer digitaal ter beschikking staan, kunnen de docenten meer tijd besteden aan de vragen van studenten en verdieping van de stof.
Op dit moment wordt er voor bijna alle projecten al met pilots gewerkt, zodat de invoering straks snel en efficiënt verloopt.

Het gaat om de volgende projecten:
• Hanze 2.0 – de nieuwe internet-, intranet – en samenwerkingsomgeving (eind 2014)
• Digitaal beschikbaar maken van hoor- en flitscolleges (voorjaar 2014)
• Digitale leer- en werkplek: overal beveiligd inloggen met elk apparaat (2014-2015)
• Digitaal toetsen (april 2014)
. Digitaal trainen van docenten (continu proces)
• OnStage: het managen van het (internationale) stageproces (voorjaar 2014)
• Vervanging van de digiborden (mei 2014)
• Vernieuwing onderwijs-logistieke informatiesystemen (zomer 2014)