Ga naar de inhoud

Hanze tegen BSA ná het eerste jaar

bsaDe Hanzehogeschool zal géén bindend studie-advies (BSA) invoeren in het tweede en derde studiejaar. Tweede- en derdejaars hoeven in Groningen dus geen minimumaantal studiepunten te halen om door te mogen studeren. Een handvol Nederlandse universiteiten en hogescholen experimenteren de komende tijd met dit hogerejaars-BSA. De Hanzehogeschool doet daar niet aan mee. Voor de voorzitter van het College van Bestuur, Henk Pijlman, is het een principekwestie: ‘In het eerste jaar bekijken we of een student geschikt is voor de opleiding. Het aantal punten dat de student haalt, speelt daarbij een belangrijke rol. Als de student het eerste jaar met goed gevolg doorloopt, wordt hij in staat geacht om de opleiding af te ronden. Alles wat we daarna doen, moet erop gericht zijn de om hem daarbij te helpen.’
Pijlman weerstaat ook de politieke druk om maatregelen te nemen die de snelheid waarmee studenten hun opleiding doorlopen (het zogeheten studierendement) te verhogen. ‘Op dat punt scoren we iets lager dan gemiddeld. Toch, als het nodig is om de studenten iets langer in huis te houden om ervoor te zorgen dat ze aan alle eisen voldoen die we aan een afgestudeerde mogen stellen, dan doen we dat.’