Ga naar de inhoud

Hanze zoekt studieruimtes in binnenstad

ODe Hanzehogeschool is naarstig op zoek naar studieruimtes in de binnenstad van Groningen. Aanleiding voor de speurtocht is de overvolle universiteitsbibliotheek (UB) tegenover het Academiegebouw. Tijdens vrijwel iedere tentamenperiode blijkt dat de behoefte aan UB-studieplekken groter is dan het aanbod. Studentenfracties in de Universiteitsraad dragen steeds weer dezelfde oplossing voor het ruimtegebrek aan: een toegangsverbod voor studenten van de Hanzehogeschool. Maar tot nu toe wil het universiteitsbestuur een dergelijk verbod niet uitvaardigen. Om het probleem toch het hoofd te bieden, onderzoekt de Hanze deze maand of zij zelf (meer) studieruimtes in de binnenstad kan inrichten. Die studiezalen zouden dan, voor wat hoort wat, ook toegankelijk moeten zijn voor studenten van de universiteit.