Ga naar de inhoud

Hanzehogeschool flink op de schop

TorenDe Hanzehogeschool gaat de komende jaren stevig verbouwen. Het Wiebengacomplex, het monument aan het Eyssoniusplein dat dienst doet als onderkomen voor opleidingen voor zorgberoepen, houdt aan de buitenkant vanzelfsprekend dezelfde aanblik. Maar binnen vinden er allerlei aanpassingen plaats, die het binnenklimaat moeten opkrikken. Het binnenplein ondergaat een zeer grondige herziening: de nieuw te bouwen praktijkwerkplaatsen op het plein zullen het nieuwe hart van het complex moeten worden. Saillant detail: de Hanze overweegt de oorspronkelijke ingangen van het Wiebenga weer in gebruik te nemen.
De ZernikeCampus is volgens het College van Bestuur aan een behoorlijke
aanpassing toe. Conferentiecentrum De Appel wordt opgeknapt en voorzien van ‘een groot restaurant’. Daarmee speelt de Hanze in op de behoeften van buitenlanders die de gewoonte hebben om ’s middags een warme maaltijd te nuttigen. Welk type restaurant er in de Appel wordt gehuisvest is onduidelijk omdat de Hanze daarover overlegt met de Rijksuniversiteit (die ook een restaurant op Zernike opent).
Inpandig staan er zowel op Wiebenga als op Zernike veranderingen op stapel,
waarbij de aandacht zich richt op het scheppen van multifunctionele werkplekken voor studenten en medewerkers, en op het vergroten van de zichtbaarheid van de kenniscentra van de Hanzehogeschool.
Academie Minerva en het (binnenkort te verbouwen) Prins Claus Conservatorium blijven nabij het stadscentrum gevestigd, maar voor Dansacademie Lucia Marthas (nu gevestigd in de Akkerstraat) overweegt de hogeschool een onderkomen op het Zernikecomplex.
De Hanzehogeschool denkt voor de verbouwingen al met al tachtig miljoen euro te moeten uittrekken.