Ga naar de inhoud
Europees Parlement

Hanzestemmen in het Europees Parlement?

Fenna (SP) en Roel (Volt) staan op de lijst voor de verkiezing van het Europees Parlement. Twee Hanzestemmen in Brussel (en Straatsburg).

Op 6 juni kunnen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hanze-docent en onderzoeker Fenna Feenstra is al jaren lid van de SP en staat nu op nummer twee op de lijst. Dit kan betekenen dat ze vijf jaar verlof zal moeten nemen bij de Hanze. ‘Ik hou van lesgeven, maar aan de andere kant is het een hele eer om volksvertegenwoordiger te zijn.’ Ook oud-Hanzestudent hbo-rechten Roel Yska (25) is dit jaar verkiesbaar. Hij staat op nummer 13 op de lijst van Volt. Voor hem is het allemaal nog nieuw. ‘Het is best spannend. Dan sta je daar tegenover allemaal mensen die al veertig jaar met hetzelfde onderwerp bezig zijn.’

Waarom in de politiek

Opkomen voor mensenrechten is iets wat Fenna van jongs af aan heeft meegekregen. ‘Mijn moeder zat bij Amnesty en nam me vaak mee naar acties en kerncentraleprotesten. Daardoor ging ik vroeg nadenken over mensenrechten en het milieu.’

Roel kwam er pas later achter hoe interessant hij politiek vindt. ‘Toen ik bij een werkgeversorganisatie uiteindelijk in een belangenbehartigersrol belandde, kwam ik in aanraking met veel politici en ambtenaren. Ik zag in dat de politiek veel dichterbij staat dan ik dacht. Ik vind het interessant om veel voor mensen te kunnen betekenen, vooral tijdens een werkbezoek aan Oekraïne werd het mij duidelijk welke rol je op zo’n lijst voor sommige mensen kunt spelen.’

Waarom deze partijen

Op dit moment is ongeveer drie procent van de Europarlementariërs jonger dan 35 jaar. Dit zouden er volgens Roel veel meer moeten zijn. ‘Jongeren zouden meer betrokken moeten worden. De politiek moet ze echt serieus nemen. Iedere generatie verdient het om vertegenwoordigd te worden.’ Volgens Roel komt Volt als enige ‘voldoende’ op voor de belangen van jongeren. ‘Bijvoorbeeld door te pleiten voor een generatietoets.’

Voor Fenna was er een duidelijke aanleiding om bij de SP te gaan. ‘Na de aanslag op de Twin Towers viel Amerika Afghanistan en Irak binnen. Dat was escalatiepolitiek, waar geen ruimte was voor een diplomatieke oplossing.’ Omdat die partij op dat moment als enige stond voor vredespolitiek, sloot Fenna zich bij de SP aan.

Wat ze willen veranderen in de EU

‘De grootste uitdagingen die we tegenkomen op dit moment zijn klimaatverandering, de dreiging vanuit Rusland, en het regelen van migratie.’ Roel is van mening dat deze zaken niet nationaal, maar internationaal geregeld moeten worden. ‘Kijk naar het stikstofprobleem. Wij kunnen in Nederland wel bepaalde regels toepassen, maar over de grens gelden weer andere regels. Klimaatverandering stopt niet bij de grens.’

Ook Fenna zou veel willen veranderen in de EU. ‘Er gebeurt ontzettend veel in de wereld, veel zaken waarbij mensenrechten worden geschonden.’ De SP komt op voor de werkende klasse en wil dat de machtsverhoudingen eerlijker worden. ‘Vaak denken mensen dat we bedrijven willen gaan belasten, maar we hebben het echt over de miljonairs die als doel hebben om hun winst nog groter te maken.’

Macht van multinationals

Fenna heeft veel verschillende voorbeelden van de macht van deze multinationals. ‘Middelen zoals glyfosaat worden toegestaan, terwijl het zo goed als bewezen is dat het Parkinson veroorzaakt. Het gebruik wordt toegelaten omdat multinationals een enorme lobbymacht afsturen op de Europese politiek.’ Om dit bloot te leggen wil Fenna graag een ‘verplicht’ lobby-register.

Ook wil de SP dat er alleen nog maar gehandeld wordt onder Europese voorwaarden. ‘De handelsverdragen met Brazilië en Canada stellen multinationals in staat om goedkoop grondstoffen buiten Europa in te kopen. Maar als je goedkoop graan importeert, dan staat de Nederlandse boer die aan alle voorwaarden wil voldoen met lege handen.’

Opkomen voor de arbeiders

Eén van Fenna’s andere punten is ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Dat kan met het invoeren van werkvergunningen, zodat de lonen omhoog kunnen. ‘Het minimumloon in Nederland geldt bijvoorbeeld niet wanneer je een uitzendbureau opzet in Bulgarije. Dan mag je het minimumloon van Bulgarije gebruiken.’

Fenna wil dat arbeidsmigranten niet meer naar Nederland komen om onderbetaald te worden en onder slechte woonomstandigheden te leven. ‘Bovenal, als je echt iets voor iedereen in Europa wilt doen, zou je ervoor moeten zorgen dat de mensen in de landen zelf goed werk hebben, kunnen wonen en boodschappen kunnen doen.’

Europees denken

Volt staat bekend om het ‘Europees denken’, maar Roel vindt dat we voorbij de EU-grenzen moeten gaan denken. ‘Veel van de ondervertegenwoordigde jongeren zijn opgegroeid zonder dat deze grenzen fysiek merkbaar waren.’ Roel wil dat de EU een sterkere eenheid wordt. ‘De huidige politiek durft de noodzakelijke stappen niet te zetten om de EU te harmoniseren. Zo kunnen ze geen echte vuist maken tegen Poetins agressie of stevig beleid voeren om de klimaatcrisis op te lossen.’

Het toekomstplaatje

Roel is nu nog bezig met zijn opleiding European Policy aan de Universiteit van Amsterdam, maar ziet daarna genoeg kansen in de politiek. ‘Ik heb wat banen voorbij zien komen. Bij Volt hebben we plannen voor de hervorming van de EU, sowieso wil ik dat het voor iedereen begrijpelijker wordt.’

Als Fenna gekozen wordt, wil ze zo normaal mogelijk blijven. ‘Als ik wil, kan ik daar in het parlement naar de kapper en mijn nagels laten doen en een auto met chauffeur pakken. Maar dat past echt niet bij mij.’ Fenna is van plan in haar woonplaats Garrelsweer te blijven wonen en in Brussel gewoon de bus te nemen. ‘Ik wil dat de buurman en de kaasboer kunnen blijven zeggen: Fenna Feenstra, wat flik je me nou?’