Ga naar de inhoud

Hanzestudenten nog meer tevreden

ENQUTE~1Op bijna alle onderwerpen in de Nationale Studentenenquête (NSE) van 2014 tonen studenten van de Hanzehogeschool zich een tiende punt meer tevreden dan vorig jaar. Ze geven de Hanze dit jaar een 7,3 (vorig jaar was dat een 7,2).
Studenten van negentien Hanze-opleidingen zijn beter te spreken over hun opleiding dan hbo-studenten elders. Dat komt naar voren uit de resultaten van de Nationale Studentenenquête (NSE). Bijna tienduizend Hanzestudenten (37 procent van het totaal) vulden de enquête in. (De landelijke respons bedroeg 34 procent).
De tevredenheid van Hanzestudenten ligt, net als vorig jaar, boven het landelijk hbo-gemiddelde. De 7,3 waarmee de Hanze-studenten het onderwijs en de voorzieningen waarderen is één tiende hoger dan in 2013. Een stijgende lijn waarmee de Hanzehogeschool in 2014 de derde plaats op de ranglijst van grotere hogescholen in Nederland bereikt. Op nummer één staat de Brabantse hogeschool Avans en de Hogeschool Leiden staat tweede op de ranglijst. Ook de tevredenheid over de kennis van de docenten over de beroepspraktijk en hun inhoudelijke deskundigheid ligt bij de Hanze-studenten hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het meest tevreden zijn de studenten over:
* de sfeer op de opleiding,
* wat ze tijdens hun stage hebben geleerd,
* en het samenwerken met anderen.

Positieve uitschieters zijn Groningse aspecten:
* de horecavoorzieningen,
* het culturele aanbod,
* de bereikbaarheid van de Hanzehogeschool.

De items waar studenten het minst tevreden over zijn, zijn:
* Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen,
* De beschikbaarheid van werkplekken,
* De voorbereiding op de stage door de opleiding.