HBO-monitor: zon schijnt voor hboers

Met een hbo-diploma op zak lijkt je kostje gekocht. Uit de deze week verschenen HBO-monitor blijkt dat 95 procent van de jongeren die in het studiejaar 2014-’15 een voltijdopleiding afrondden een baan hebben, en dik veertig procent van hen zelfs een vaste baan.
Het is ook al rozengeur als het gaat over de werkinhoud, want tachtig procent heeft een baan op hbo-niveau en (minder verrassend) driekwart vindt werk in het vakgebied waarvoor hij is opgeleid.
De werkloosheid van alle in 2014-’15 hbo-afgestudeerden bedraagt 4,6 procent. Een jaar eerder was die nog 5,5 procent. De werkloosheid onder aan deeltijdopleidingen afgestudeerden daalden het hardst: van 4,1 in 2015 tot 2,1 procent in 2016.
De HBO-monitor schat de arbeidsmarktpositie van hbo’ers in door hen anderhalf jaar na het afstuderen een enquête voor te leggen. Eind 2016 vulden maar liefst 24.000 van de in 2014-’15 afgestudeerde hbo’ers de vragenlijst in, een respons van 41 procent.