Ga naar de inhoud
HMR Hanze tegen alcoholprotocol

HMR tegen ‘onnodig streng’ alcoholprotocol

De Hanze krijgt voorlopig géén protocol voor alcohol- en drugsgebruik. De HMR stemde op 16 december niet in met het besluit dat het CvB daarover wil nemen.

‘Studenten en medewerkers zijn volwassenen’, zegt Henk Boer, lid van de medezeggenschapsraad, ‘waarom zouden die geen borrel mogen drinken ter afsluiting van een geslaagde studie-activiteit?’
Boer vertolkt tijdens de vergadering van 16 december de mening van de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool, de HMR. De raad vindt dat het Alcohol- en drugsprotocol dat het College van Bestuur wil instellen onnodig streng.

‘Of iemand onder invloed is, moet blijken uit gedrag, uitstraling en geur. Wie stelt dat vast?’

‘Stel dat hier iemand werkt die lid is van… hoe heet die anti-alcoholclub ook alweer… de Blauwe Knoop’, voorspelt Davey Schippers. ‘Met dit protocol in de hand kan hij eenvoudig toeslaan.’
Els Bijlholt voorziet uitvoeringsproblemen. ‘Wanneer je op de Hanze geen drankje kunt drinken, ga je naar de Rijksuniversiteit. Net zoals het nu gaat met het roken. Op de Hanze mag het niet, maar een eindje verderop wel.’

Voorzitter Izaäk van Jaarsveld: ‘Volgens het protocol mag men niet onder invloed op de Hanze verschijnen. Dat zou moeten blijken uit gedrag, uitstraling en geur. Wie moet dat vaststellen?’
‘Misschien is het niet zo bedoeld, maar de algehele teneur van het protocol is er één van verbieden en controle’, vat Peter Klomp de HMR nog maar eens kort en bondig samen.

Verhofstad: ‘Het CvB kondigt geen drooglegging af en we gaan niet in bureaulades speuren naar flessen wijn’

Het CvB ziet dat totaal anders. Volgens CvB-lid Rob Verhofstad drukt het protocol eerst en vooral het nieuwe normaal uit.
‘De Hanze bevordert een gezonde werk- en studie-omgeving. Daarbij past terughoudendheid bij het schenken van alcohol. De norm is: geen alcohol op het werk. Die norm is helemaal niet strikt, we gaan er in de praktijk soepel mee om, althans, zo lees ík het protocol. En ik vind het eerlijk gezegd ook erg moeilijk om het anders te lezen.’

In zijn verdediging benadrukt Verhofstad hoe men het protocol dient te interpreteren.
‘Het CvB kondigt hiermee geen drooglegging af. En we zijn ook niet voor een alcoholinquisitie. We gaan niet in bureaulades speuren naar flessen wijn.’
‘We hoeven toch niet te wachten op vindicatachtige toestanden voordat we maatregelen treffen?’
‘Het protocol is geen stok om de hond mee te slaan.’
‘Vanaf vier uur kan iedereen in De Admiraal en het Jazzcafé terecht.’

‘Wanneer u iemand aantreft die te veel heeft gedronken, hoeft u echt geen arrestatieteam in te schakelen’

‘Ik mag het bekend veronderstellen: de opslag van alcohol is overal verboden. Maar het College gaat er niet naar op jacht, dit is geen Chicago, de jaren twintig.’
‘Natuurlijk is er op de Hanze geen sprake van buitensporig alcoholgebruik. Helemaal niet. Daarop is het protocol ook helemaal geen reactie. We willen dat iedereen die een bijeenkomst organiseert even nadenkt: zullen we er alcohol bij schenken of niet?’
‘De Hanze is een kennisinstelling. Daarvoor komen mensen hierheen. Wie wil borrelen… je kunt ook naar een café.’
‘U leest kennelijk in het protocol dat het College van Bestuur wil dat er hard wordt ingegrepen. Maar wanneer u iemand aantreft die te veel heeft gedronken, hoeft u echt geen arrestatieteam in te schakelen. Dat verwachten wij helemaal niet.’

HMR-voorzitter Izaäk van Jaarsveld: ‘Zoals u het nu omschrijft, staat wel ver af van wat er in het stuk staat.’
HMR-lid Fenna Feenstra: ‘Wat u beschrijft, zoals u het protocol uitlegt, dat is gewoon het staand beleid.’

Na een kleine schorsing, besluit de HMR niet in te stemmen met het protocol. Na het verzoek van Verhofstad daartoe, is de raad wel bereid om op papier te zetten waar de schoen wringt in het voorgelegde protocol.

Het Alcohol- en drugsprotocol dat het College van Bestuur (CvB) wil invoeren gaat uit van zes hoofdregels

1
Alcoholgebruik is alleen toegestaan in door het CvB vastgestelde voorzieningen binnen de gebouwen en terreinen van de Hanze.
2
In deze voorzieningen mag alcohol worden geschonken vanaf vier uur ’s middags.
3
Alleen licht-alcoholische drank mag geschonken worden.
4
De Hanze verwacht van iedereen een verantwoord gebruik van alcohol.
5
Deans en directeuren kunnen binnen de kaders van het alcoholbeleid zelfstandig een besluit nemen over een afwijking van plaats en tijd van alcoholgebruik bij feestelijke gelegenheden.
6
Drugs zijn verboden.