Hoe ervaar jij diversiteit en inclusie op de Hanze?

Hoe denken studenten en medewerkers over diversiteit en inclusie? Vul de enquête in die deze maand op 19 instellingen wordt afgenomen.

Hoe denken studenten en medewerkers van universiteiten en hogescholen over diversiteit en inclusie? Om die vraag te beantwoorden stelden onafhankelijke media van negentien instellingen een enquête samen die deze maand wordt afgenomen. De resultaten moeten een beeld geven van de stand van zaken in het hoger onderwijs en van de verschillen tussen instellingen. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig: vul deze enquête in (dat kost je ongeveer tien minuten).

Is diversiteitsbeleid wel nodig? Gaat het hoger onderwijs hierin te ver, of juist niet snel genoeg?

Het onderzoek naar diversiteit en inclusie is een idee van de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media. Voorzitter Ries Agterberg: ‘Diversiteit is een veelbesproken onderwerp, zowel binnen als buiten het hoger onderwijs. In hoeverre is diversiteitsbeleid nodig? Gaat het hoger onderwijs hierin te ver, of juist niet snel genoeg? Bedreigt wokisme de academische vrijheid? Met dit onderzoek willen we ontdekken hoe studenten en medewerkers over dit soort vragen denken.’

In de enquête kun je ook aangeven waaraan de Hanzehogeschool prioriteit zou moeten geven. Wat vinden de studenten en medewerkers van de huidige maatregelen, zoals het instellen van de Hanzewerkgroep Diversiteit & Inclusie. En waar zit ruimte voor verbetering?

Weet jij waar je kunt aankloppen met klachten over discriminatie en uitsluiting?

De enquête geeft iedereen de ruimte om eigen ervaringen kenbaar te maken. Zijn er studenten en medewerkers die zich buitengesloten voelen? Is er sprake van discriminatie op de Hanze? Kunnen studenten en medewerkers hun klachten ergens kwijt en weten ze bij wie ze daarvoor moeten aankloppen?

Naast deze enquête brengen de samenwerkende Kring-media het beleid van universiteiten en hogescholen in kaart. Welke prioriteiten leggen de besturen? De enquête kan helpen om zicht te krijgen op het mogelijke verschil tussen de prioriteiten van instellingen en de ideeën van de studenten en medewerkers.

——————————————————————————————————————

Voor de uitvoering van die project krijgt de Kring een subsidie (100 duizend euro) van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De enquête is, na uitgebreid onderling overleg, samengesteld door Onderzoeksbureau Newcom. Respondenten kunnen aangeven of zij nader contact op prijs stellen. Het onderzoek staat open tot 25 oktober. De resultaten zullen uitmonden in een reeks artikelen.