Hoge opkomst, weinig verschil HMR-verkiezing

Ook dit jaar was de opkomst van studenten van de Hanzehogeschool Groningen bij de medezeggenschapsverkiezingen weer hoger dan vorig jaar. Van de studenten heeft 26,5% een stem uitgebracht. In 2016 was dit 25,2%, toen al het hoogste landelijke gemiddelde onder de hbo-instellingen. Volgens het Studenten Overleg Medezeggenschap, hét landelijke overlegorgaan voor studenten in de medezeggenschap op het hbo, is dit naar alle waarschijnlijkheid dit jaar weer het geval. Bij de personeelsleden heeft 35% een stem uitgebracht, dit is twee procent minder dan in 2015.

Rob Verhofstad, lid van het College van Bestuur, maakte op woensdag 23 mei de voorlopige uitslag van de medezeggenschapsverkiezingen bekend.  Bij de studentgeleding binnen de Hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) blijven de onderlinge verhoudingen gelijk. Lijst STERK behoudt vier zetels en Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) houdt er vijf. Bij de personeelsgeleding is AOb/FNV Overheid met één zetel gegroeid, zodat deze lijst nu zes zetels krijgt. De Onafhankelijke Personeelslijst heeft er twee en De Realisten verloor één zetel en komt daarmee uit op één zetel.

Op donderdag 1 juni 2017 wordt de definitieve uitslag gepubliceerd.