Ga naar de inhoud

In memoriam: vice-voorzitter Marian van Os

Op donderdag 14 januari is Marian van Os op 59-jarige leeftijd overleden. Vanaf september 2000 werkte Marian bij de Hanzehogeschool Groningen als lid van het College van Bestuur, sinds 11 jaar was zij ook vice-voorzitter van het College van Bestuur. Daarvoor vervulde ze diverse directiefuncties bij Essent (voorheen Edon). Marian was getrouwd met Guus en woonde in Donderen.

Marian van Os 2015a

Marian was geliefd en werd zeer gewaardeerd door de medewerkers van de Hanzehogeschool. Ze was een krachtige bestuurder en een gedreven vrouw met een groot hart. Haar werkwijze was nuchter en doelgericht. Ze stuurde haar medewerkers aan op basis van argumenten. Ze stimuleerde eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Marian had durf; ze zette veranderingen in beweging en pakte dingen aan die in haar ogen omslachtig of bureaucratisch waren. En wie met goede redenen een voorstel indiende, vond bij Marian altijd een luisterend oor. Marian van Os was als leidinggevende een geïnteresseerde, warme persoonlijkheid die mensen verbond, bemoedigde en inspireerde.

Ze vertaalde haar eigen ideeën en die van de medewerkers van de hogeschool op een praktische manier, precies zoals dat hoort bij het hogere beroepsonderwijs. Zij kon een goed idee voortvarend omzetten in een mooi project, een nieuwe aanpak of een betere werkwijze. Daarbij hield ze altijd de vinger aan de pols, maar trad zélf nooit op de voorgrond. Ze gunde graag het podium aan de anderen die een bijdrage hadden geleverd; zij was de motor achter degenen die op het podium stonden. Marian heeft onder meer heel veel betekend voor het thema ondernemerschap binnen de Hanzehogeschool; niet alleen in het onderwijs, maar ook in het stimuleren en ondersteunen van studenten die een eigen bedrijf willen oprichten.

Naast haar baan als lid en vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen vervulde Marian verschillende nevenfuncties. Zo was ze lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep Treant, lid van het Bestuur van Stichting Duinoord te Ameland, lid van het Bestuur van het Drents Museum en lid van de Raad van Toezicht van Hendrik van Boeijenoord.

Marian was zeer gesteld op haar privéleven en de hobby’s die ze deelde met haar Guus, zoals zeilen, reizen, golfen en tuinieren. In de weekeinden genoot ze daar volop van. Maar op zondagmiddag startte ze weer met de voorbereidingen voor de nieuwe week. Naaste medewerkers kregen dan de bekende ‘zondagmiddagmailtjes’ met het verzoek om zaken uit te zoeken en voor te bereiden. Ook dat tekende Marian’s toewijding aan haar werk.

Wij zijn Marian buitengewoon veel dank verschuldigd voor alles wat zij voor de Hanzehogeschool en haar medewerkers heeft betekend, als kundige en inspirerende bestuurder en als warme en hartelijke collega. We zullen haar in vele opzichten enorm missen.

Bron