Internationale studenten schrikken van verplicht Nederlands.

De Hanze overweegt om buitenlandse bachelor-studenten te verplichten om Nederlands te leren. De internationals zelf hebben zo hun bedenkingen.

De Hanze wil de Nederlandse-taalvaardigheden van internationale studenten verbeteren. Daarin staat de Groningse hogeschool niet alleen. Het gehele hoger onderwijs werkt aan maatregelen die vooruitlopen op de invoering van de wet Internationalisering in Balans die inmiddels voorligt aan de Tweede Kamer.
Zo werkt de Vereniging Hogescholen (VH) aan een taalcursus, die internationals moet helpen integreren in de Nederlandse samenleving.

De ambitie van de Hanze is om Nederlands verplicht te stellen

De cursus van de VH, waarin de basis van het Nederlands aan de orde komt, is bestemd voor internationals die er zelf voor kiezen. De Hanze wil een stap verder gaan. In een persbericht van 15 maart stelt de hogeschool dat zij ‘de ambitie heeft om de basis van de Nederlandse taalvaardigheid verplicht te stellen in de eerste jaren van de bachelor’. Dat is onderdeel van het internationaliseringsbeleid van de Hanze, waarin men het aantal internationale studenten de komende jaren stabiel wil houden (de Hanze wil alleen buitenlandse studenten werven voor opleidingen voor sectoren waarin er tekorten op de arbeidsmarkt zijn, zoals de techniek).

Die verplichting is een slecht idee, vindt Eugenia Bocancia (21), die International Business studeert. ‘Ik zou in paniek raken als dat een vereiste zou zijn om te starten aan je studie.’ De studente komt uit Oekraïne en woont nu bijna drie jaar in Groningen. Haar Nederlands kan beter, geeft ze toe, maar dat leidt niet tot problemen. ‘Veel mensen op school en in de stad spreken Engels.’

Eugenia: ‘Ik begrijp dat niet iedereen altijd Engels wil praten’

Op eigen initiatief volgt Eugenia wél de cursus Nederlands die haar opleiding aanbood. ‘Als ik de taal beter spreek, dan zijn mijn keuzemogelijkheden op de arbeidsmarkt straks groter. Een goede beheersing van het Nederlands biedt me ook meer kansen op sociaal vlak, want ik begrijp dat niet iedereen altijd Engels wil praten.’ Eugenia denkt dat iedere student er goed aan doet om Nederlands te leren, maar, zo benadrukt ze, alleen als ze dat zelf willen.

Hoe de Hanze de basis van de Nederlandse taal aan haar studenten wil opleggen, is nog niet duidelijk, laat de hogeschool desgevraagd weten. Maar de woordkeuze ‘verplicht stellen’ doet denken aan een toets of het behalen van een certificaat. Joep de Wild (20), commissioner of public relations van de Groningse tak van de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Groningen), vreest dat dit veel studenten zal afschrikken. Hij hoort nu al van buitenlandse studenten dat ze hebben overwogen om niet naar Groningen te komen vanwege de discussie over strengere eisen voor internationale studenten. ‘Een soort mini-inburgeringscursus zou hierbij niet helpen.’

Carla uit Zuid-Afrika: ‘Een nieuwe cultuur leer je het best door het leren van de taal’

Bij SIB-Groningen is Engels de voertaal. Voor veel studenten uit het buitenland is dat een laagdrempelige manier om mee te doen in het Groningse studentenleven. De vereniging heeft overwogen om meer activiteiten in het Nederlands te organiseren, maar besloot dat toch niet te doen. ‘We zijn bang dat internationale studenten wegblijven bij Nederlandstalige activiteiten’, zegt Joep.

Niet iedereen vindt de ambitie van de Hanze een slecht idee. Carla Vosloo (22) uit Zuid-Afrika, die net als Eugenia International Business studeert, vindt het verplicht stellen van de Nederlandse taal niet zo vreemd. ‘Sommige mensen zullen misschien gaan twijfelen of ze hier dan wel willen studeren, maar ik denk dat je als internationale student juist open moet staan voor het leren over jouw nieuwe cultuur. En wat is nou een betere manier dan het leren van de taal?’

Settelen buitenlandse studenten die Nederlands leren zich na hun studie wel in Groningen?

Studenten die na hun opleiding in de noordelijke regio willen gaan werken krijgen in de toekomst de kans om extra taalonderwijs te volgen. Een goed idee, vindt Carla. Zij denkt dat het aanleren van de basis voor iedere buitenlandse student handig is. ‘Niet alleen om makkelijker gesprekken aan te gaan met Nederlanders, maar ook om gewoon je dagelijkse dingen te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld een afspraak maken bij de tandarts.’ Ook Eugenia ziet veel in een cursus die aansluit bij studenten die willen blijven. Op dit moment heeft het leren van het Nederlandse vakjargon haar prioriteit. ‘Als je Nederlands praat met je vrienden, is dat toch anders dan dat je zou doen in een werkomgeving. Dan gebruik je andere woorden.’

Of een betere beheersing van de Nederlandse taal ertoe leidt dat meer buitenlandse studenten zich na hun studie gaan settelen in Groningen betwijfelt Joep. Hij ziet dat veel studenten van SIB vaak vertrekken nadat zij hun opleiding hebben afgerond. Vaak komt dit door de soort studie die ze hebben gevolgd. ‘Veel van onze leden studeren internationaal recht of iets in die richting, waarvoor natuurlijk de beste markt in Brussel is.’ Ook Carla en Eugenia denken dat andere factoren, zoals baankansen, zwaarder wegen in de beslissing van internationale studenten om in de regio te blijven.