Juist nu is het tijd voor een studentassessor.

De hogeschoolmedezeggenschapsraad wil dat een student aanschuift bij de vergaderingen van het College van Bestuur. ‘Juist nu is het tijd voor de studentassessor’, schrijven Izaäk van Jaarsveld (voorzitter HMR) en Fenna Feenstra (vicevoorzitter).

De afgelopen maanden is het onderwijs noodgedwongen radicaal veranderd, op een manier die niemand van ons zich ooit had kunnen voorstellen. Van de ene op de andere dag was de campus verlaten. De collegebankjes waren leeg en een digitale onderwijsrevolutie begon. In een ongekend tempo pasten onderwijzend en ondersteunend personeel zich aan aan een nieuwe werkelijkheid.

Nu er zoveel verandert wordt duidelijk dat studenteninspraak van groot belang is

Voor ons allemaal is er veel veranderd. De impact die de maatregelen op studenten hebben is groot. Hoe hard er ook wordt gewerkt, de situatie is verre van optimaal. Van uitgestelde, omgevormde en digitale tentaminering tot een gebrek aan contact met medestudenten en haperingen in de verbinding tijdens hoorcolleges, de voorbeelden zijn talrijk. Juist in een tijd waarin zoveel verandert voor studenten wordt duidelijk dat studenteninspraak binnen een onderwijsinstelling van groot belang is.
Door het aanstellen van een studentassessor kan de inspraak van studenten binnen de Hanzehogeschool Groningen worden verruimd. Op dit moment wordt de studentenstem alleen vertegenwoordigd door middel van medezeggenschap op centraal en decentraal niveau. Hoewel hier tal van studenten vol energie en bereidwilligheid in participeren, is het niet genoeg. De werkzaamheden van de medezeggenschapsraden vinden vrijwel uitsluitend plaats in het eindstadium van een ontwikkeling.

Hogescholen die wél een studentassessor hebben, zien de meerwaarde

Hierdoor heeft de medezeggenschap nu vaak onvoldoende invloed op belangrijke zaken voor studenten. De aanstelling van een studentassessor lost dit probleem op en zorgt ervoor dat studenten altijd en overal een stem krijgen binnen onze kennisinstelling.

Jet Bussemaker, in 2016 minister van Onderwijs, gaf voorafgaand aan de invoering van de wet Versterking Bestuurskracht, aan dat de onderwijsgemeenschap meer inspraak moet krijgen op het beleid van instellingen. Zij omschreef de studentassessor als manier “om studenten in een vroeg stadium te betrekken bij beleidsvorming”.
Als Hogeschoolmedezeggenschapsraad delen wij de verbeterwens op het gebied van studenteninspraak die de minister omschreef. Binnen de verschillende hogescholen die al gebruik hebben gemaakt van de wettelijke optie om een studentassessor aan te stellen wordt de meerwaarde van deze nieuwe functie gezien. Het studentperspectief wordt volgens hen nadrukkelijker belicht en de meningen van de onderwijsgemeenschap worden meer onderdeel van besluitvorming. Dit zijn geen kleine voordelen, maar kernpunten in onze wens om de onderwijskwaliteit binnen de Hanzehogeschool te borgen en verder uit te breiden.

Een extra kritische blik en een nieuwe invalshoek maken elke organisatie beter

Door het aanstellen van een studentassessor kan de Hanzehogeschool transparantie, reflectie en inspraak beter organiseren. Een studentassessor zit aan tafel op het moment dat beleid wordt gemaakt. Het maakt het bestuurlijk gesprek transparant en zorgt ervoor dat het studentperspectief vanaf het eerste begin wordt meegenomen. De studentassessor is geen vervanger van de medezeggenschap, maar een aanvullende vorm van inspraak vanuit de onderwijsgemeenschap. Een aanvullende vorm van transparantie en betrokkenheid binnen een door publiek geld gefinancierde instelling. Van een extra kritische blik en een nieuwe invalshoek aan tafel wordt elke organisatie sterker. Wij roepen de bestuurders binnen de Hanzehogeschool dan ook op om deze stap te durven zetten. Grijp deze kans en geef studenten een stem.

Izaäk van Jaarsveld, voorzitter Hogeschoolmedezeggenschapsraad en pabostudent
Fenna Feenstra, vicevoorzitter Hogeschoolmedezeggenschapsraad en docente bio-informatica