Ga naar de inhoud

K. Ok. Oké. Okay.

Vandaag was ik getuige ik van een heftige ruzie. Er vielen flinke klappen, ik zag blauwe ogen en bebloede lippen… zo voelde het althans. In werkelijkheid was het een woordenstrijd op WhatsApp. Onleesbare woorden en verwijten, de neerslag van gedachtegangen die zo snel waren dat de vingers ze onmogelijk konden bijbenen.
Het leek alsof ze beiden waren vergeten dat gesprekken met digitale communicatiemiddelen anders verlopen. Gesproken woord gaat vergezeld van toon en gezichtsuitdrukking, bij schermwoorden ontbreekt die noodzakelijke ondersteuning. Wel is er een set ongeschreven regels die de digitale communicatie moeten verhelderen. Helaas zijn deze regels niet voor iedereen even duidelijk. Zonde, want deze discussie had simpel voorkomen kunnen worden als de twee kemphanen het onderscheid hadden geweten tussen K, Ok, Oké en okay.

Minimale verschillen in letters, grote verschillen in de boodschap

Ja, ze betekenen hetzelfde, maar ze zijn niet hetzelfde geladen. Zo is iemands belangstelling af te lezen aan het aantal klinkers. Okay klinkt als een vrolijke bedoening, maar indien dezelfde boodschap wordt uitgedrukt met enkel de letter K, leest dat als star en koud. Ok en K klinken gewoon boos. Minimale verschillen in letters, grote verschillen in hoe je een boodschap uitdraagt. En zo zijn er nog meer gekkigheden in communicatie op WhatsApp. Hoe leuk een grap is, kun je alleen maar lezen met het gebruik van Caps Lock. Immers, haha is toch anders dan HAHAHA, dat zelf weer een graadje anders is dan WOEHAAA!! Of neem ja. In het dagelijks leven een veel gebruikt woord, toch klinkt het digitaal agressief en direct. Hetzelfde woord met een paar extra klinkers oogt een stuk vriendelijker. Dat woord geschreven in Caps Lock, klinkt al helemaal enthousiast. Aanschouw het verschil: ja, jaaa of JAAA. En zo zijn er nog tientallen andere digitale communicatieregeltjes, en dan heb ik het nog niet eens over emoji’s.
Het is de vraag of dit alles de communicatie verheldert. Ik zit vaak te dubben. Zitten er wel genoeg klinkers in mijn ja’s? Draagt deze emoji wel precies het juiste gevoel over? Dit wikken en wegen vergt tijd, herlezen en herformuleren. Jammer om te zien dat mijn superenthousiaste okeeey altijd wordt beantwoord met een ok. Dus wellicht wordt het tijd voor een officieel WhatsApp-woordenboek. Zodat iedereen de fijne kneepjes van online communiceren kan leren… of misschien moeten we niet zoveel eisen stellen aan een simpel woord als oké.