Ga naar de inhoud

Kabinet terecht bang voor IVESCR

bussemaker208Onderzoekers raden het kabinet aan om nog eens heel duidelijk te maken waarom het het leenstelsel invoert en de collegegelden verhoogt. Dat is nodig omdat deze muisjes anders weleens lange staartjes zouden kunnen krijgen.
Op 5 mei 2013 trad het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) in werking. De Verenigde Naties vragen Nederland om dit protocol te onderschrijven. In het IVESCR, dat stamt uit 1966, staat dat de landen die het verdrag omhelzen, zich verplichten om stappen te zetten op de weg naar gratis onderwijs voor iedereen.
Tja, dat kan het kabinet moeilijk zeggen van het leenstelsel en de verhoging van het collegegeld.
In opdracht van het kabinet onderzochten Alicia Dibbets, Antoine Buyse en Alexandra Timmer welk risico Nederland loopt als men het protocol ondertekent. En ja, dat risico is niet denkbeeldig. De ondertekening maakt namelijk de weg vrij voor de Nederlandse rechter die bij juridische geschillen over de leenplicht en het collegegeld het IVESCR-protocol mag meewegen.
Dibbets, Buyse en Timmer raden minister Jet Bussemaker (Onderwijs) daarom aan aan om
– duidelijk aan te geven dat ze zich bij het nemen van de twee gewraakte maatregelen goed rekenschap heeft gegeven van de IVESCR,
– te onderstrepen dat er voldoende waarborgen zijn voor de toegankelijkheid van het onderwijs voor minder bedeelden, en
– te benadrukken dat de maatregelen noodzakelijk zijn voor de verhoging van de kwaliteit van onderwijs.