Ga naar de inhoud
Keuzegids 2020, Hanze krijgt een sterretje erbij

Keuzegids: een ster meer, zelfde eindscore en toch een plaatsje gezakt

De Hanzehogeschool moet dit jaar z’n derde plaats op de ranglijst van grote hogescholen afstaan aan NHL Stenden. Dat blijkt uit de Keuzegids 2020 die vandaag op de digitale deurmat viel.

De Hanze eindigt als vierde op de ranglijst van de twaalf grote hogescholen in de Keuzegids 2020. Vorig jaar stonden NHL Stenden en de Hanze op een gedeelde derde plaats. De beide in Noord-Nederland gevestigde hogescholen scoorden toen 62 punten (op een schaal van 100). Dit jaar komt de Hanze weer op 62 punten, terwijl NHL Stenden anderhalf punt hoger scoort.

Dit jaar laat de Keuzegids studierendement zwaarder meewegen

Dat valt op omdat de ranglijsten voor het grootste gedeelte steunen op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête van 2018. (De NSE-gegevens die in het voorjaar van 2019 werden verzameld vertoonden te veel mankementen.) Dat zijn dus dezelfde cijfers die dienden als fundament voor de Keuzegids 2019.
De hogere score van NHL Stenden vloeit voort uit de beslissing om studierendement zwaarder te laten meewegen in het eindoordeel. Het rendement wordt gemeten aan de hand van het aantal eerstejaars dat uitvalt en van het aantal studenten dat erin slaagt om binnen vijf jaar het diploma te bemachtigen.

Een sterretje erbij voor alle hogescholen

In de ranglijst van grote hogescholen, aangevoerd door Avans Hogescholen (eindscore 69,5) en runner-up Windesheim (66 punten), prijken achter de Hanze-score dit jaar drie sterren (van de maximale vijf). Vorig jaar waren dat er nog twee. Inhoudelijk heeft dit geen betekenis, maar de extra ster komt wel beter overeen met de gegevens op de 100-puntenschaal. En het oogt beter voor de beoogde lezers van de gids: schoolverlaters die op zoek zijn naar een geschikte vervolgopleiding.