Ga naar de inhoud

Kiezer vindt partijen één pot nat

éénpotnatVeel stemgerechtigden zien weinig verschillen tussen de partijen die deelnemen de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Kennisplatform Marklinq van de Hanzehogeschool peilde begin maart de mening van 500 willekeurige Nederlanders.
Bijna twee derde (64 procent) van hen ondersteunt de uitspraak: Alle politieke partijen beloven hetzelfde. Zo’n vier op de tien (39 procent) deelnemers erkennen dat ze niet op de hoogte zijn van de verschillen en bijna de helft (45 procent) meent dat de partijen er niet in slagen om duidelijk te maken wat hen verschilt van andere groeperingen.
De onderzoekers, onder leiding van lector Marketing Karel Jan Alsem, wagen zich
niet aan een verklaring voor het hoge percentage stemmers dat de politieke partijen één pot nat vindt. Wel stellen ze dat de partijen beter hun best moeten doen om ‘onderscheidend’ te zijn, ‘net als andere merken’. De PVV, de SP en lokale partijen slagen daar het best in, zo vinden de ondervraagden. Die zijn ook van mening dat de partij die hun politieke voorkeur geniet zich duidelijk van de overige onderscheidt.