Ga naar de inhoud

Studenten in de schulden

‘Soms sta ik bij de kassa en ben ik wel bang dat er niet genoeg saldo op mijn rekening staat.’ Steeds meer studenten zitten in de financiële problemen. Maar er zijn genoeg instanties die willen helpen,  ook op de Hanze.  

Het afgelopen jaar is het aantal studenten dat hulp zocht bij schuldhulpverleners verdubbeld. Was het in 2017 nog 5.000, in 2018 staat de teller op 10.000, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Dat komt echter niet alleen door de invoering van het leenstelsel.
Een abonnement voor dit, een rekening voor dat. Studenten hebben steeds meer moeite om overzicht over hun financiën te houden. En als je het overzicht verliest en daardoor in de schulden terecht komt, kan dat ook nog eens gevolgen hebben voor je studieresultaten.

Naast de vaste lasten zoals mijn kamerhuur, collegegeld, zorgverzekering en m’n telefoonabonnement, had ik een Netflix- en Spotify-abonnement, een swapfiets, een LinkedIn- en studeersnel premium account en een sportschoolabonnement

Een student Communicatie die anoniem wil blijven: ‘Ik heb een tijdje veel colleges geskipt. Ik moest werken om m’n financiën op orde te krijgen. Ik had totaal geen overzicht over mijn uitgaven. Naast de vaste lasten zoals mijn kamerhuur, collegegeld, zorgverzekering en m’n telefoonabonnement, had ik een Netflix- en Spotify-abonnement, een swapfiets, een LinkedIn- en studeersnel premium account en een sportschoolabonnement. Misschien vergeet ik er wel een paar, hoor, maar waar het op neerkomt is dat er gedurende de maand van alles en nog wat van mijn rekening werd afgeschreven zonder dat ik wist wat en wanneer dat precies gebeurde.’

Deurwaarder
Pas toen de student een brief kreeg van een deurwaarder over een niet betaalde rekening, kreeg hij door dat hij verkeerd bezig was. ‘Ik wilde zo snel mogelijk van die deurwaarder af, dus besloot ik om alle niet verplichte colleges een tijd lang te skippen zodat ik extra uren kon werken en mijn rekeningen kon betalen. En hoewel ik nu van die deurwaarder af ben en enigszins overzichtelijk heb wat er allemaal per maand wordt afgeschreven en wanneer, blijf ik het moeilijk vinden om dat overzicht te houden.’

Soms sta ik bij de kassa en ben ik wel bang dat er niet genoeg saldo op mijn rekening staat

Een rondvraag op de campus leert dat deze student niet de enige is die moeite heeft om het overzicht over zijn financiën te houden. Een terugkerende onderwerp onder de bevraagde studenten is dan ook de onzekerheid over hun eigen financiële situatie. Dit komt tot uiting in uitspraken als ‘Eigenlijk weet ik niet altijd even goed hoeveel geld ik kan besteden’ en ‘Soms sta ik bij de kassa en ben ik wel bang dat er niet genoeg saldo op mijn rekening staat.’

Budgetbeheer en schuldregeling
Als je als Groningse student voor financiële hulp bij de gemeente aanklopt, word je al snel doorverwezen naar de Groningse Kredietbank (GKB). Daar kun je begeleiding krijgen van een jongerencoach. Van Kim Derksen bijvoorbeeld. ‘Wanneer studenten bij ons komen, gaan we eerst met ze in gesprek en kijken we waar we ze mee kunnen helpen. Dat kan bijvoorbeeld door regelmatig samen een budgetoverzicht te maken en door te nemen wat de inkomsten en uitgaven voor de komende maand zijn. Op die manier blijf je zelf verantwoordelijk voor je betalingen en helpen wij je om weer overzicht te krijgen. Mocht dat niet voldoende zijn, wat soms zo is, dan kunnen wij ook het budgetbeheer overnemen en eventueel een schuldregeling treffen.’

Leenangst
Kundien van Loo, senior-preventiemedewerkster bij de GKB, benadrukt dat hulp altijd op vrijwillige basis is en ook mogelijk is als je nog helemaal geen schulden hebt. ‘Waar we kunnen, helpen we zoveel mogelijk om te voorkomen dat studenten in de financiële problemen terecht komen. Momenteel geven we bijvoorbeeld voorlichting op de Hanze aan eerstejaarsstudenten van de opleidingen Rechten en Social Work. En aangezien de reacties van studenten hierop veelal positief zijn, hopen we dat we ook studenten van andere opleidingen op deze manier kunnen bereiken.’

Vanuit verschillende kanten kregen we de indruk dat veel studenten moeite hebben om hun geldzaken op orde te krijgen

Naast de Groningse Kredietbank is ook de Hanzehogeschool bezig om studenten voor te lichten over hoe zij verstandig met hun geld om kunnen gaan. Nynke Beintema, manager studentenzaken, vertelt dat er momenteel wordt gewerkt aan een cursus omgaan met geld. ‘Vanuit verschillende kanten kregen we de indruk dat veel studenten moeite hebben om hun geldzaken op orde te krijgen. Zo bleek uit een onderzoek van de Hogeschool van Utrecht dat 1 op de 5 studenten moeilijk rond komt en ook vanuit het decanaat kregen we te horen dat het aantal studenten met vragen over hun financiën toenam.’

‘Daarnaast weten we dat door de invoering van het leenstelsel studenten meer gaan werken, omdat ze bang zijn om te lenen. Maar meer werken zorgt helaas wel vaak voor studievertraging. Om studievertraging te beperken en te voorkomen waren er al plannen om het cursusaanbod van het Study Succes Center te vernieuwen. En dus vonden we dat een cursus omgaan met geld daar wel goed bij zou passen.’

Hoewel de besluitvorming over het wel of niet aanbieden van de cursus nog niet definitief is, is er al wel iets bekend over de vorm en inhoud van de cursus. ‘Als alles doorgaat maakt de cursus deel uit van een breder aanbod aan cursussen die gericht zijn op studentenwelzijn genaamd Healthy Lifeskills. Met de nieuwe cursussen willen we studenten de vaardigheden aanleren om beter om te gaan met hun gezondheid, stress en ook hun financiën. Voor dit laatste willen we, mogelijk in samenwerking met de GKB, komend studiejaar beginnen met een aantal workshops financieel plannen.’