Ga naar de inhoud
250 punten voor een bachelor?

Met hoeveel punten heb je je bachelor? Met 240 of méér?

Een bachelor-diploma krijg je als je 240 studiepunten hebt gehaald. Maar, rare vraag misschien, mag een opleiding van een student eisen dat hij méér dan 240 punten haalt? 246 punten bijvoorbeeld, of 250? Student P vindt van niet…

Student P heeft afgebeld. Waardoor hij is verhinderd, vertelt mr. Donkersloot er niet bij. Jammer, P is namelijk zo’n student die men graag ziet, een jongen die nooit te beroerd om iets te doen voor de opleiding.
Heeft het Instituut voor Financieel Economisch Management (FEM) iemand nodig die de handen uit de mouwen steekt op de Open Dag? P is er als de kippen bij. Iemand nodig die scholieren onder z’n hoede neemt tijdens de meeloopdagen? P is één van de eersten die zich aanmelden. Een aanpakker, hartstikke betrokken, fijne jongen.
Toch wil het lot dat P op maandag 20 januari lijnrecht tegenover datzelfde instituut staat.

P kan een gemist twee-puntenvak alleen maar wegpoetsen met vijf weken blokken

De klacht die P bij het College van Beroep voor Studenten (CBS) heeft neergelegd is helder: het is niet eerlijk dat hij méér studiepunten moet halen om z’n diploma te halen dan andere studenten. Geen 240, maar 246 en misschien wel 250. (Eén punt staat voor veertig uur studie, dus dat is nogal wat).

De opleiding van P, Finance, Tax & Advice (FTA), is al enige tijd bezig met een stapsgewijze wijziging van het leerplan. Het onderwijs is gegroepeerd in vakken met een omvang van vijf studiepunten.
P heeft de afgelopen jaren door zijn vele nevenactiviteiten studievertraging opgelopen. Sommige vakken die hij nog moet halen, staan niet eens meer op het programma en worden ook niet meer getoetst. FTA biedt de hierdoor getroffen studenten de mogelijkheid om de wel bestaande vakken van het nieuwe curriculum te volgen. Maar dat zijn dus allemaal vakken waarvoor je vijf weken moet blokken. P kan een niet gehaald vak van twee punten alleen maar wegpoetsen door een vak van vijf punten te halen.

Mr. Ronald Steenstra vraagt de twee leden van de Examencommissie of FEM regelingen heeft waardoor studenten gemiste onderwijsactiviteiten kunnen compenseren met andere activiteiten, zoals bestuurswerk. ‘Andere opleidingen, zoals HBO-Rechten, bieden studenten die mogelijkheden wel.’
Maar FEM heeft zulke compensatieregels niet.
‘Dat weten onze studenten ook allemaal, de studie staat voorop. Het komt zeer regelmatig voor dat we studenten daarop aanspreken. Zo van: je bent een fraai cv aan het opbouwen. Prima, maar pas op dat je studie er niet onder leidt.’
CBS-voorzitter mr. Mirjam Donkersloot wil weten wat de opleiding heeft gedaan om P tegemoet te komen.
‘Hij toont zich in zijn bezwaarschrift zeer teleurgesteld over de communicatie over alternatieven.’

‘P wist wél wanneer er hertentamens waren, want daarvoor had hij zich ingeschreven’

Hierover is de Examencommissie dan weer teleurgesteld.
‘We hebben juist erg veel gedaan’, zegt het ene lid. ‘Zo hebben we hem de kans geboden om deel te nemen aan de tentamens van onze deeltijdopleiding. Die heeft de vakken die hij nog moet doen wél op het programma heeft staan.’
Het andere lid van de Examencommissie: ‘P stelt dat hij soms niet op de hoogte is gesteld van data waarop herkansingen werden afgenomen. Uit onze gegevens blijkt echter dat hij er zich vaak wél voor heeft ingeschreven. We zijn het nagegaan en er zitten vijf no-shows bij. Wel ingeschreven, niet op komen dagen.’
Net als op deze hoorzitting, waar P z’n stem deze ochtend niet laat horen.

Dezelfde dag nog krijgen student P en de FEM-examencommissie een mailtje met het beknopte oordeel van de Commissie van Beroep voor Studenten. Een uitvoerig onderbouwd oordeel vergt nog een paar weken.

Hoorzitting College van Beroep voor Studenten (CBS),
maandag 21 november, 09:30 uur

CBS: Mr. Mirjam Donkersloot (voorzitter), mr. Ronald Steenstra en Sil de Jong (student-lid)
Verweerder: examencommissie Instituut voor Financieel Economisch Management

Foto (fragment) by Kai Gradert on Unsplash