Naar de stembus. Wat hebben de politieke partijen studenten te bieden?

Naar de stembus. Op 16 maart kiezen de Groningers een nieuwe gemeenteraad. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over studenten? Sommige best veel, andere bar weinig.

Op 16 maart mogen de inwoners van Groningen een nieuwe gemeenteraad kiezen. Zestien partijen dingen mee naar 45 raadszetels. Wie alle zestien verkiezingsprogramma’s vóór 16 maart wil doornemen is wel even zoet. Voor wie dat niet wil is de StemWijzer is een handig hulpmiddel.

Méér studentenkamers, dat willen alle politieke partijen

Daarmee kun je achterhalen wat de partijen vinden. Afval, aardbevingsschade, vuurwerk, noem maar op: in de StemWijzer komt van alles aan bod. Maar voor wie wil weten wat de partijen voor studenten en het studentenleven in petto hebben, biedt de StemWijzer weinig houvast. Daarvoor moet je toch echt even in de programma’s duiken.

Meer kamers, minder huisjesmelkers
Het belangrijkste studententhema is misschien wel huisvesting. Daarover zijn de partijen die zich erover uitspreken opvallend eensgezind. GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, FVD en Student en Stad willen allemaal dat er de komende jaren méér woonruimte voor studenten komt.
De Partij van de Arbeid heeft daarbij Zernike op het oog, ‘zodat daar een echte campus kan ontstaan’.
Hoe gaat dat nieuwe woongebied voor studenten er dan uitzien? Student en Stad antwoordt heel concreet. ‘We zorgen voor een Zernike Campus met minstens 2000 woningen. Hier komen goede voorzieningen, veel groen en de woningen worden grotendeels voorzien van een GK’ (een gemeenschappelijke kamer, red.).

Huisjesmelkerij, dat is veel partijen een doorn in het oog

De ChristenUnie ziet in huisvesting een manier om eenzaamheid te bestrijden. ‘Een voorbeeld is dat je de eenzaamheid van ouderen én de eenzaamheid van studenten kunt verminderen als je ze samen kunt laten wonen. Onze hofjes lenen zich hier perfect voor.’

Huisjesmelkerij is veel partijen een doorn in het oog. Studenten betalen zich scheel aan huur, terwijl hun huisbazen tonnen verdienen. GroenLinks, PvdA, D66 en CDA willen deze uitbuiting tegengaan. De PvdA draait er niet omheen: ‘Dit soort huisjesmelkers zijn in Groningen niet welkom.’

D66 wil buitenlandse studenten al ruim voordat ze naar Nederland komen voorlichten over het kamertekort in de stad. Tegelijkertijd moet Groningen meer woonruimte voor internationale studenten creëren. De ChristenUnie denkt daar net zo over.

Overvloed aan studenten
Het aantal studenten in Groningen stijgt al jaren. Dat betekent ook meer drukte en overlast. Daarvoor heeft de Socialistische Partij een kordate oplossing in gedachten. ‘De RUG en Hanzehogeschool moeten stoppen met het aantrekken van extra (internationale) studenten.’
Andere partijen maken zich zorgen over de band tussen studenten en stadjers. Daarom proberen ze de twee groepen nader tot elkaar te brengen.

Studentenoverlast, wat doen we daar aan?

Van de PvdA mogen studenten rustig met een biertje in het Noorderplantsoen zitten. Maar tegelijkertijd wil de partij de overlast tegengaan die daarmee gepaard kan gaan. Meer handhaving op nachtelijke overlast en het achterlaten van afval lijkt de partij een goede oplossing.

Het Forum voor Democratie wil een betere spreiding van studenten en stadjers door studenten te weren uit wijken waar veel gezinnen wonen. Daarnaast wil het FvD een maximum stellen aan het aantal studentenhuizen per woongebied. De ChristenUnie pleit voor een strengere aanpak van studentenhuizen die overlast veroorzaken. Student en Stad vindt vooral het gesprek tussen student en stadjer belangrijk. Daarmee hoopt de partij vooroordelen de wereld uit te helpen.

Extraatjes voor studenten
D66, PvdA en Student en Stad wijden in hun programma’s meer woorden aan studenten dan de andere partijen. Elk op hun manier willen zij zich inzetten voor een fijne studententijd.
Zo wil de PvdA studentenorganisaties meer betrekken bij beleid dat studenten raakt. D66 pleit zelfs voor de aanstelling van een studentenburgemeester die de studentenstem duidelijk kan laten horen. De partij ziet dat studenten na het behalen van hun diploma graag in Groningen aan het werk willen. Daarom moet Groningen bedrijven aantrekken en een goed ondernemers- en vestigingsklimaat creëren.

Clubs, kroegen, en ook nog een safe haven in het Nachtstadhuis

Student en Stad, de naam zegt het al, zet zich op alle denkbare manieren in voor het studentenleven. Zo liggen er plannen om de mogelijkheden voor kroegen, clubs en evenementen te vergroten. De partij wil barpersoneel trainen en studenten bewustmaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Student en Stad wil zelfs een heus Nachtstadhuis instellen. ‘Dit wordt een safe haven in het uitgaansgebied waar feestgangers naartoe kunnen als er iets heftigs is gebeurd of wanneer ze simpelweg even tot rust willen komen.’ Overdag zou je in het Nachtstadhuis volgens Student en Stad zelf drugs kunnen laten testen. Een laatste onderscheidend punt van Student en Stad is het openbaar vervoer. De partij pleit voor meer bussen tussen het Hoofdstation en Zernike en voor snellere treinverbindingen tussen Groningen en de rest van het land.

———————————————————————————————————-

Of je met dit overzicht uit de voeten kunt, mag je zelf uitmaken. Net zoals je helemaal zelf mag bepalen aan wie je op 16 maart je stem toevertrouwt. Vergeet je je identiteitsbewijs en stempas niet?