Ga naar de inhoud

#nietmijnschuld: Groningse studenten komen in actie

Heel studerend Nederland lijkt zich te verenigen tegen het leenstelsel. Daarom hield de Groninger Studentenbond afgelopen donderdagavond de eerste Groningse rally om zoveel mogelijk studenten in actie te krijgen. De belangrijkste boodschap? ‘Weg met het leenstelsel en compensatie voor de pechgeneratie!’.

Veel actie voeren
Op deze eerste bijeenkomst waren bijna alle studieverenigingen uit de stad vertegenwoordigd om te mee te denken over hoe we van het leenstelsel af kunnen komen. Vertegenwoordigers van de FNV, de Landelijke Studentenvakbond en de Groninger studentenbond bespraken in hoofdlijnen het landelijke actieplan: Veel actie voeren zodat de afschaffing van het leenstelsel volgend jaar wordt meegenomen in alle verkiezingsprogramma’s en er na de verkiezingen in 2021 een regeerakkoord wordt gesloten waarin het leenstelsel wordt afgeschaft.

Wat mij betreft gaan we toe naar gratis onderwijs

Onder de ongeveer zestig aanwezigen van de Groningse rally heerste vooral frustratie. Uitspraken als ‘We zijn genaaid en dat pik ik niet’ en ‘Wat mij betreft gaan we toe naar gratis onderwijs’ klinken uit de zaal. Iedereen is het er over eens dat er wat moet gebeuren en lijkt bereid actie te voeren. De aantallen zijn nog niet overweldigend, maar de bereidheid om actie te voeren is er zeker wel. Tijdens een volgende bijeenkomst op 10 december gaat er worden gebrainstormd over lokale acties.

Petitie
Een van de eerste landelijke acties is de petitie #NIETMIJNSCHULD, waarmee de FNV en de Landelijke Studentenvakbond, waar de Groningse Studentenbond onderdeel van uitmaakt, de minister van Onderwijs nu al vragen om stappen te ondernemen. Met al 22.000 handtekeningen (and still counting) worden de eisen kracht bij gezet. Er moet weer een basisbeurs komen, de tussengeneratie moet gecompenseerd worden en het mag niet ten koste gaan van de onderwijsbegroting.

Jan Willem Leeuwma, voorzitter van de Groninger Studentenbond, roept op tot actie: ‘Teken de petitie en laat Den Haag zien dat wij ontevreden zijn met de huidige koers in het hoger onderwijs. De studenten zijn er de afgelopen jaren hard op achteruit gegaan. Ze zijn diep in schulden geraakt en hebben nog geen verbetering gezien in de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast geeft minister Ingrid van Engelshoven ons een doekje voor het bloeden met een voucher om 5 jaar na het halen van je diploma een vervolgopleiding te kunnen volgen. Studenten zijn dan al bezig met het opbouwen van een carrière en gaan in veel gevallen geen gebruik maken van deze voucher. De Groninger Studentenbond roept daarom alle studenten op zich aan te sluiten bij #nietmijnschuld.’

Een studentenbeweging
Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is er al discussie over of studenten niet te veel belast worden met een schuld die ze bijna tot aan hun pensioen moeten afbetalen. Maar ondertussen worden de gevolgen van het leenstelsel steeds duidelijker merkbaar en doet de politiek niets. De gemiddelde studieschuld is fors toegenomen waardoor afgestudeerde starters moeilijker een huis kunnen kopen, studenten blijven steeds langer thuis wonen waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen en de studiedruk neemt toe waardoor studievertraging en -uitval ook toenemen. Al met al voldoende redenen voor de betrokken studentenorganisaties om de krachten te bundelen en te proberen een beweging op gang brengen.