NSE 2019 in de prullenbak.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) vertoont dit jaar zoveel mankementen dat alle hogescholen hebben besloten om de medewerking stop te zetten. De NSE geldt als een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van opleidingen en veel organisatorische en onderwijsinhoudelijke veranderingen. Bovendien gebruiken aankomend studenten de NSE-gegevens bij het kiezen van een opleiding.

CvB-lid Rob Verhofstad: ‘Heel vervelend, vooral voor de duizenden studenten die de enquête hebben ingevuld

De vragenlijsten die dit jaar aan studenten zijn voorgelegd, bevatten onder meer (voor studenten) onbekende namen van studierichtingen. Om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving dienen studenten zelf de naam van hun opleiding te kiezen uit een rijtje mogelijkheden. Dat is lastig wanneer je de officiële naam van je opleiding niet kent. Nog bezwaarlijker is dat studenten die wél op de hoogte waren van de officiële aanduiding, hun opleiding soms niet aantroffen tussen de voorgelegde opties. Verder waren er nog technische problemen met de mobile devices waarop de NSE 2019 kon worden ingevuld, wat de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens aantast.
Rob Verhofstad van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool vindt het ontzettend vervelend. ‘Vooral voor de duizenden studenten die de moeite hebben genomen om de NSE in te vullen. De opvattingen van studenten zijn enorm belangrijk voor ons. De NSE was gelukkig slechts één van middelen om die te achterhalen, want we hebben er meer, denk aan studentenpanels, opleidingscommissies en micro-feedback. Het oordeel van studenten is hard nodig om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en te verbeteren.’