O, jee: te weinig vrouwen in de ICT

Nederland scoort slecht op het gebied van vrouwen in de ICT. We bungelen onderaan de ladder met een schamele zes procent en moeten opboksen tegen Bulgarije (33) en Roemenië (31). Ook op de opleiding HBO-ICT verdrukt het borsthaar de nagellak.

Weinig vrouwen in de Informatie- en Communicatietechnologie, is dat een probleem? Niet per se, vindt tweedejaars Karlien Bijl. ‘Ik zou het geen probleem noemen, maar er moet wel iets aan gedaan worden.’ Het is één van de redenen waarom Karlien lid werd van het PR-team. ‘Ik geef voorlichting op middelbare scholen. Vierde en vijfde klas havo.’ Vorige week was ze nog op een school in Zwolle. ‘Dan sta ik toch weer een praatje te houden voor een groep jongens’, zegt ze.

Karlien wijt de geringe vrouwelijke belangstelling gedeeltelijk aan de opzet van de voorlichtingen. ‘Je moet je inschrijven, een scholier kan dan kiezen uit drie of vier opleidingen. Tja, ICT belandt vaak niet op de eerste plek. Zeker niet voor meiden, die er al een bepaald beeld van hebben. Het is beter om een plenaire bijeenkomst te houden. Ik denk dat daar dan meer vrouwen op afkomen.’

Trend van de afgelopen tijd
Docent Misja Hoebe is de man achter Django Girls, workshops die vrouwen van alle achtergronden moeten enthousiasmeren voor technologie. ‘Tot halverwege de jaren tachtig was de man-vrouwverhouding redelijk evenwichtig’, stelt hij in een vraaggesprek met RTV-Noord. ‘Het stokte bij een verdeling 65 procent man en 35 procent. Daarna kelderde het aantal vrouwen in de branche snel. Een mogelijke verklaring is de introductie van de pc in huis. De marketing daaromheen richtte zich nadrukkelijk op jongens. Die zouden er geschikter voor zijn. Wat natuurlijk onzin is.’

Vrouwen denken anders en mannen ook
Karlien vindt een gemengde opleiding belangrijk om inhoudelijke redenen. ‘Mannen en vrouwen denken anders. Dat merk je al bij de zorgzaamheid van vrouwen, en de wat hardere, praktische instelling van mannen. Ik vind het helemaal niet zo gek dat er relatief meer mannen dan vrouwen op mijn opleiding zitten. Toch merk ik dat je de beste resultaten bereikt als je mannen en vrouwen samen taken laat uitvoeren. De mannen bedenken zaken waar vrouwen niet opkomen, en omgekeerd. We vullen elkaar aan.’
Zelf heeft ze geen behoefte aan initiatieven als Django Girls. ‘Ik snap wel dat ze er zijn. Het kan best spannend zijn voor een meisje om samen te werken met alleen maar mannen. Ik merk dat tijdens de voorlichtingen die ik geef. Veel meisjes denken dat ze op een opleiding komen met alleen maar mannen, wat op zich ook wel klopt, en dat schrikt ze dan af. Zelf kijk ik niet zo nauw. Ik hoef echt niet alleen maar samen te werken met vrouwen omdat ik me dan meer op mijn gemak voel. Het gaat mij om de persoon, en niet om het geslacht.’

Vrouwen in het charme-offensief

Het PR-team van de Hanze bestaat voornamelijk uit vrouwen. Een truc om meer vrouwen naar de opleiding te lokken is dat volgens Karlien niet. ‘Er zitten wel mannen in het team, maar inderdaad een stuk minder dan vrouwen. Volgens mij zijn vrouwen gewoon gemotiveerder om iets naast de studie te doen.
‘Kijk, je hebt ook die spotjes van Defensie op tv, waarin vrouwen allerlei coole dingen doen en technische functies bekleden. Wij hebben dat budget niet, anders zouden we ook een mooie campagne kunnen draaien. Maar we doen ons best. De interesse is er best bij jonge meiden. Die wordt helaas vaak in de kiem gesmoord door allerlei ideeën en aannames over de opleiding en het werkveld. Onze taak is om oprecht geïnteresseerde meiden en jongens zo vroeg mogelijk aan te spreken en te laten weten hoe leuk ICT en het technische domein kan zijn.’

Jawel, het kan, samenwerken achter de computer
‘Het is allang niet meer zo dat een programmeur of een IT’er in een donkere kamer zonder ramen zit weg te kwijnen in het kunstmatige licht van het beeldscherm. Neem bijvoorbeeld maar eens een kijkje bij DUO, de inrichting daar is super. Veel ramen, allerlei samengeklonterde bureautjes waar mensen, jawel, het kan, samenwerken achter de computer. Zo erg is het allemaal niet meer tegenwoordig. En die jonge meiden die misschien wel de ICT in willen? Dat komt heus wel goed. We moeten ze niet dwingen, als ze geïnteresseerd zijn dan belanden ze uiteindelijk wel op de juiste plek. En geïnteresseerden zijn er genoeg!’

Foto (fragment): JESHOOTS.COM on Unsplash